Latvian eläkejärjestelmä

Eläketurva perustuu Latviassa pääasiassa työntekoon. Lakisääteinen eläke koostuu pakolliseseta jakojärjestelmään perustuvasta ansaintaeläkkeestä sekä täysin rahastoidusta rahastoeläkkestä. Ansaintaeläke on nimellisesti maksuperusteinen (NDC).

Tarveharkintaista vähimmäisetuutta maksetaan niille vakuutetuille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät, mutta säännöt näiden ryhmien välillä eivät ole täysin yhteneväiset.

Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Eläkkeen rinnalla voidaan maksaa erilaisia lisiä kuten joukkoliikenneavustusta.

Rahastoeläkkeeseen kertyneen pääoman voi eläkkeelle jäädessä siirtää osaksi ansaintaeläkettä tai sillä voi ostaa annuiteetin vakuutusyhtiöstä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Sosiaaliministeriö (Labklājības ministrija) vastaa lakisääteisestä eläketurvasta.

Valtion sosiaalivakuutuslaitos (VSAA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) vastaa eläketurvan käytännön toimeenpanosta ja eläkkeiden maksamisesta.

Eläkerahastojen toimintaa valvoo raha- ja pääomamarkkinoita valvova viranomainen (FKTK, Finanšu un kapitāla tirgus komisija).

Verovirasto (Valsts Ienēmumu Dienests) kerää vakuutusmaksut ja ansioverot.

Aiheesta muualla: