Japanin eläkejärjestelmä

Lakisääteinen eläketurva koostuu Japanissa kansaneläkejärjestelmästä ja palkansaajien työeläkejärjestelmästä. Valtion ja paikallishallinnon työntekijöillä sekä yksityiskoulujen opettajilla on omat korvaavat työeläkejärjestelmät, jotka vastaavat pääosin lakisääteistä työeläkejärjestelmää. Yksityiset työnantajat voivat myös irrottautua lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä järjestämällä työntekijöiden eläketurvan palkansaajien eläkekassoissa.  Työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestelmät ovat kohtalaisen yleisiä

Hallinto

  • Eläketurva kuuluu sosiaali-, työ- ja terveysministeriön hallinnonalaan.
  • Nippon Nenkin Kiko (engl. Japan Pension Service) vastaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanosta ml. vakuutusmaksujen keräys, neuvontapalvelut, rekisterien pitäminen ja etuuksien myöntäminen sekä maksaminen.

Aiheesta muualla

Eläkkeen hakeminen

  • Lisätietoa eläkkeen hakemisesta Japanista löydät Työeläke.fi -sivuilta