Bulgarian eläkejärjestelmä

Työeläkejärjestelmä muodostuu ansaintaeläkkeestä sekä 1.1.1960 ja sen jälkeen syntyneille pakollisesta rahastoeläkkeestä. Tietyillä ammattiryhmillä on pakolliset ammattikohtaiset lisäeläkejärjestelmät, jotka mahdollistavat eläkkeelle siirtymisen ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Työeläke kattaa palkansaajat ja yrittäjät (myös maatalousyrittäjät).

Bulgariassa ei ole asumisperusteista kansaneläkettä. Vähimmäistoimeentulo turvataan tuloharkintaisilla tasasuuruisilla vähimmäiseläkkeillä.

Hallinto

  • Lakisääteinen eläketurva ja muut sosiaalietuudet hoidetaan valtion sosiaaliturvalaitoksessa Национален осигурителен институт/National Social Security Institute (NOI/NSSI)
  • Lakisääteisten ja pakollisten eläkemaksujen keräämisestä vastaa veroviranomainen (Националната агенция по приходите).
  • Pakollista rahastoeläkettä hallinnoivat yleiset eläkerahastot (UPF) ja vaarallisissa ammateissa työskentelevien lisäeläkkeitä ammattiin perustuvat eläkerahastot (Open Pension Funds, OPF). Vapaaehtoista eläketurvaa hoitavat vapaaehtoiset eläkerahastot (VPF) ja työmarkkinaperusteiset vapaaehtoiset eläkerahastot (VPFOS).
  • Lakisääteistä eläketurvaa valvoo Työ- ja sosiaaliministeriö Министерство на труда и социалната политика (МТСП) ja pakollista rahastoeläkettä rahoitusvalvontaviranomainen Financial Supervision Commission, FSC (Комисия за финансов надзор)

Eläkkeen hakeminen

Lisätietoa eläkkeen hakemisesta Bulgariasta löydät Työeläke.fi -sivuilta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

  • Kuvaus Bulgarian eläkejärjestelmästä SSA:n sivuilla
  • Kuvaus Bulgarian eläke- ja sosiaaliturvasta Euroopan komission sivuilla