Belgian eläkejärjestelmä

Belgiassa on erilliset eläkejärjestelmät palkansaajille, julkisen sektorin virkamiehille ja yrittäjille. Yrittäjien eläkejärjestelmään kuuluvat myös maatalousyrittäjät. Eläkejärjestelmät ovat kuitenkin toistensa kaltaisia. Lakisääteisistä työeläkejärjestelmistä maksetaan vanhuus- ja perhe-eläkkeitä.

Työkyvyttömyyseläkkeet maksetaan sairausvakuutusjärjestelmästä.

Työnantajakohtaiset tai alakohtaiset lisäeläkejärjestelmät kattavat yli 50 % työntekijöistä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Palkansaajien eläkejärjestelmää hallinnoi kansallinen eläketoimisto (Office national des pensions).

Yrittäjät kuuluvat ja maksavat sosiaaliturvamaksuja yrittäjien sosiaaliturvarahastoon tai yrittäjien sosiaaliturvan kansalliseen ulkopuoliseen rahastoon, jota hallinnoi yrittäjien sosiaaliturvan kansallinen instituutti (L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants).

Julkisen sektorin työntekijöiden  sosiaaliturvaa hallinnoi keskuselimenä julkisen sektorin eläketoimisto (Service des Pensions du Secteur Public).

Sairausvakuutusjärjestelmästä vastaa kansallinen sairausvakuutuslaitos (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité).

Sosiaalivakuutuslaitos (Office national de sécurité sociale) kerää ja hallinnoi sosiaalivakuutusmaksuja.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: