Belgian eläkejärjestelmä

Belgiassa on erilliset eläkejärjestelmät palkansaajille, julkisen sektorin virkamiehille ja yrittäjille. Yrittäjien eläkejärjestelmään kuuluvat myös maatalousyrittäjät. Eläkejärjestelmät ovat kuitenkin toistensa kaltaisia. Lakisääteisistä työeläkejärjestelmistä maksetaan vanhuus- ja perhe-eläkkeitä.

Työkyvyttömyyseläkkeet maksetaan sairausvakuutusjärjestelmästä.

Työnantajakohtaiset tai alakohtaiset lisäeläkejärjestelmät kattavat yli 50 prosenttia työntekijöistä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

  • Palkansaajien ja julkisen sektorin eläkejärjestelmiä hallinnoi kansallinen eläketoimisto (Service fédéral des Pensions).
  • Yrittäjät kuuluvat ja maksavat sosiaaliturvamaksuja yrittäjien sosiaaliturvarahastoon tai yrittäjien sosiaaliturvan kansalliseen ulkopuoliseen rahastoon, jota hallinnoi yrittäjien sosiaaliturvan kansallinen instituutti (L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants).
  • Sairausvakuutusjärjestelmästä vastaa kansallinen sairausvakuutuslaitos (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité).
  • Sosiaalivakuutuslaitos (Office national de sécurité sociale) kerää ja hallinnoi sosiaalivakuutusmaksuja.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: