Eläkekatto

Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä (euromääräistä) rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleisimmin eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla työansioon perustuva eläkepalkkakatto, eli palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei kerry.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai  eläkekatto.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä matalammalla tasolla eläkepalkkakatto on, sitä suuremmassa roolissa erilaiset katon puhkaisevat lisäeläkejärjestelmät maassa yleensä ovat. Niiden kattavuus kuitenkin vaihtelee maittain.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maiden eläkepalkkakattoja ja keskipalkkoja. Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Eläkepalkkakatot ja keskipalkat eri maissa 2018

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto ja eläkekatto eräissä maissa (2018)

Maa Eläkepalkkakatto €/kk Eläkekatto €/kk
 Belgia 4 640 2 470
 Espanja 3 600 3 010 *
 Italia 8 360
 Itävalta 5 130
 Kreikka 5 860 2 470
 Luxemburg 9 990 8 230
 Ranska 3 310 1 660
ARRCO: 9 930
AGIRC: 26 490
 Ruotsi 4 130
 Saksa 6 500 (vanhat osavaltiot)
5 800 (uudet osavaltiot)
 Norja 6 140 / 10 380 (OTP)
 Sveitsi 6 340 (BVG) 2 030 (AHV)
 USA 9 470 2 470
 Kanada 3 180 770
Maat, joissa ei eläkepalkka- eikä eläkekattoa 
Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia, Portugali, Suomi, Tanska, Viro
Merkkien selitykset:
-: ei kattoa
*: eläke maksetaan 14 kertaa vuodessa, taulukossa esitetty laskennallinen 12 kuukausittaisen suorituksen eläkekatto
Lyhenteet: AHV = Sveitsin lakisääteinen eläkejärjestelmä, BVG = Sveitsin lisäeläkejärjestelmä, OTP = Norjan lisäeläkejärjestelmä

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN