Eläkekatto

Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä (euromääräistä) rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleisimmin eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla työansioon perustuva eläkepalkkakatto, eli palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei kerry.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai  eläkekatto. Seuraavassa taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa.  

Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä matalammalla tasolla eläkepalkkakatto on, sitä suuremmassa roolissa erilaiset katon puhkaisevat lisäeläkejärjestelmät maassa yleensä ovat. Niiden kattavuus kuitenkin vaihtelee maittain.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto ja eläkekatto eräissä maissa (2014)

Maa Ei eläkekattoa  
 Alankomaat
 Portugali
 Suomi
 Tanska
 Viro
 Irlanti
Maa Eläkepalkkakatto €/kk Eläkekatto €/kk
 Belgia 4 400 2 720 (perhekunta)
2 180 (yksin asuvat)
 Britannia 4 190
 Espanja 3 600 2 970 *
 Italia 8 340

 Itävalta 4 530 3 620 *
 Kreikka 5 550 2 770
 Luxemburg 9 610 7 960
 Ranska 3 130 1 570
ARRCO: 9 390
AGIRC: 25 030
 Ruotsi 4 180
 Saksa 5 950 (vanhat osavaltiot)
5 000 (uudet osavaltiot)
 Norja 6 420 / 10 700 (OTP)
 Sveitsi – (AHV) / 5 800 (BVG) 1 940 (AHV)
 USA 7 390 2 624
 Kanada 3 090 734
Merkkien selitykset:
-: ei kattoa
*: eläke maksetaan 14 kertaa vuodessa, taulukossa esitetty laskennallinen 12 kuukausittaisen suorituksen eläkekatto.
Lyhenteet: AHV = Sveitsin lakisääteinen eläkejärjestelmä, BVG = Sveitsin lisäeläkejärjestelmä, OTP = Norjan lisäeläkejärjestelmä

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN