Yrittäjien eläkemaksut

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksu lasketaan prosenttina yrittäjälle vahvistetusta vakuutettavasta työtulosta. Alla olevassa taulukossa on yrittäjäeläkelakien perusmaksuprosentit.

Vuosi 2018 Yrittäjän perusmaksuprosentti %
alle 53 v. ja väh. 63 v.  53 – 62 v.
 YEL 24,10 25,60
 MYEL 24,10 25,60

Yrittäjän YEL-maksu

YEL-vakuutettu yrittäjä on korotetun työeläkevakuutusmaksun piirissä 53 vuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden loppuun, jona täyttää 63 vuotta. Muut yrittäjät maksavat taulukossa näkyvää matalampaa työeläkevakuutusmaksuprosenttia.

Kokonaismaksukertymä vastaa arviolta noin 23,0 prosenttia vakuutetusta yrittäjien työtulosummasta vuonna 2018. Kokonaismaksukertymää alentaa aloittavan yrittäjän vakuutusmaksunalennus.

Aloittava yrittäjä saa uuteen alkavaan yrittäjätoimintajaksoon aloittavan yrittäjän vakuutusmaksunalennuksen, joka on 22 prosenttia vakuutusmaksusta neljän ensimmäisen vuoden ajan. Aloittavan yrittäjän vakuutusmaksuprosentti on siis noin 18,8 tai 20,0 prosenttia vakuutetusta työtulosta.

Yrittäjät huolehtivat itse lakisääteisestä eläketurvastaan maksamalla vakuutettuun työtuloonsa perustuvan työeläkevakuutusmaksun eläkevakuuttajalleen.

MYEL-vakuutetun maksu

MYEL-vakuutetun MYEL-työeläkevakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Työeläkevakuutusmaksuprosentti riippuu iästä ja työtulon määrästä.

MyEL 2018 Yrittäjän maksu %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53 – 62 v.
Alle 26 821,60 työtulosta 13,0140 13,8240
26 821,60 – 42 148,29 työtulon osalta nousee liukuvasti nousee liukuvasti
42 148,29 ylittävältä työtulon osalta  24,10  25,60

Maatalousyrittäjien keskimääräinen vakuutusmaksuprosentti on 13,8 prosenttia vuonna 2018. Myös apurahansaajat vakuutetaan MYEL:n mukaan. Apurahansaajien keskimääräinen vakuutusmaksuprosentti on arviolta 13,6 prosenttia vuonna 2018.

Maatalousyrittäjät huolehtivat itse lakisääteisestä eläketurvastaan maksamalla vakuutettuun työtuloonsa perustuvan työeläkevakuutusmaksun Melaan.

Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä

Vuonna 2018 valtio vastaa arviolta 19 prosentista yrittäjän eläkelain YEL:n mukaan kertyneistä eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä. Maatalousyrittäjien MYEL:n mukaan kertyneistä maksetuista eläkkeistä vastaava valtion korvausaste on arviolta 80 prosenttia vuonna 2017. Valtio korvaa yrittäjäeläkelakien mukaisista maksetuista eläkkeistä sen osuuden, joka ylittää yrittäjiltä kyseisenä vuonna kerättyjen eläkemaksujen summan.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN