Yksityisten alojen eläkemaksut

Yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkoista vuonna 2018. Keskimääräisessä maksussa 24,4 prosenttia on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,5 prosenttia sekä keskimääräiset hoitokustannus-, maksutappio- ja lakisääteisten maksujen osan alennukset. MEL-maksu on keskimäärin 20,0 prosenttia maksetuista palkoista vuonna 2018.

Vuoden 2018 TyEL-maksussa on huomioitu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Työnantajan osuus maksusta on keskimäärin 17,75 prosenttia palkoista vuonna 2018. Vakuutussopimuksen solmineen sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Pienet työnantajat maksavat tasamaksua.

Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2018 on 25,3 prosenttia palkoista, johon tehdään työnantajan koosta riippuvat mahdolliset hoitokustannus- ja maksutappiomaksualennukset. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat myös työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat maksua alentavat asiakashyvitykset.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 6,35 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 7,85 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2016 palkkasumma on yli 2,0595 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 8 346 euroa (rajamäärä vuonna 2018). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Lue lisää:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,3 prosenttia palkoista vuonna 2018. Työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajilla. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvitystä, vaan maksettu vakuutusmaksu on suoraan lopullinen.

Tilapäinen työnantaja on sellainen työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8346 euroa vuonna 2018.

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2018 MEL-maksu on keskimäärin 20,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 7,85 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 13,2 prosenttia palkkasummasta vuonna 2018.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN