Julkisten alojen eläkemaksut

Julkisten alojen eläkemaksut

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu vuonna 2018

Kevan jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät.

Vuosi Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
 2018 16,75 % 6,35 % 7,85 %


Varhaiseläkemenoperusteinen
maksu vaihtelee suuremmilla työnantajilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Maksun yhteismäärä on noin 170 milj. euroa (arviolta 1,0 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen koko palkkasummasta). Pientyönantajilla varhaiseläkemenoperusteinen maksu on 1,0 prosenttia palkoista. Jäsenyhteisöjen työnantajan palkkaperusteinen maksu on 16,75 prosenttia palkoista.

Lisäksi osa työnantajista maksaa eläkemenoperusteista maksua, jonka kokonaismäärä on 653 milj. euroa (arviolta 4 prosenttia palkkasummasta). Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan TyEL:n maksutason ja Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kestävän maksutason erotus.

Lisäksi Kevan jäsenyhteisöjen työnantaja tilittää työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 28,35 % Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Aiheesta muualla:

Valtion eläkemaksu vuonna 2018

Valtion eläkejärjestelmässä peritään eläkemaksua vuonna 2018 seuraavasti:

Vuosi Työnantajan maksu keskimäärin Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
 2018 16,88 % 6,35 % 7,85 %

Valtion eläkemaksuun sisältyy hoitokuluosa 0,29 %.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 23,76 prosenttia valtion eläkejärjestelmän palkkasummasta. Työnantajan osuus eläkemaksusta saadaan vähentämällä kokonaismaksusta keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu 6,88 prosenttia.

Lisäksi valtion työnantaja tilittää Kevalle työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kaikki valtiotyönantajien maksamat eläkemaksut maksetaan Valtion Eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta.

Valtion Eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen valtion eläkeasioiden hoitamisesta.

Valtion palveluksessa eläkkeensaajille karttuneet eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista rahoista. Valtion Eläkerahastosta tuloutetaan eläkkeiden kustantamiseen vuosittain euromäärä, joka vastaa noin 40 prosenttia valtion palveluksessa eläkkeensaajille kertyneistä eläkkeistä. Loput näistä eläkkeistä katetaan muilla valtion talousarvion tuloilla eli esimerkiksi verorahoilla.

Aiheesta muualla:

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksu vuonna 2018

Vuosi Kirkon seurakuntien työnantajan eläkemaksu Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu Työntekijän maksuosuus
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
 2018 21,8 % 27,6 % 6,35 % 7,85 %

Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 21,8 prosenttia.

Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu on 27,6 prosenttia.

Lisäksi kirkon työnantaja tilittää Kevalle työntekijöiltä perityn työntekijän eläkemaksun, joka on samansuuruinen kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu.

Kokonaismaksukertymä on arviolta 28,89 prosenttia palkkasummasta. Eläkemaksujen lisäksi seurakunnilta peritään erillisenä eläkerahastomaksuna 5,0 prosenttia vuoden 2017 kirkollisveron tuotosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut maksetaan Kirkon eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta. Erillisen eläkerahastomaksun Kirkon eläkerahasto perii itse työnantajilta.

Kirkon eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasioiden hoitamisesta.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MEERI KESÄLÄ, EEVA POUTIAINEN