Työeläkemaksut

Suomessa työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla.

Vahvistetut työntekijöiden ja yrittäjien työeläkevakuutusmaksuprosentit sekä arvioidut kokonaismaksukertymät vuodelle 2020

Kokonaismaksukertymä % työtulosta Työntekijän / yrittäjän maksuosuus %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
Yksityisten alojen palkansaajat/TyEL 24,40/21,80 7,15 8,65
Merenkulkijat/MEL 19,0 7,15 8,65
Kevan jäsenyhteisöt/JuEL 28,35 7,15 8,65
Valtio/JuEL 24,40 7,15 8,65
Ev. lut. kirkko/JuEL 28,96 7,15 8,65
Yrittäjät/YEL 23,1 24,1 25,6
Maatalousyrittäjät ja apurahan saajat/MYEL 13,9/13,4 24,1 25,6

Vahvistetut työntekijöiden ja yrittäjien työeläkevakuutusmaksuprosentit sekä arvioidut kokonaismaksukertymät vuodelle 2019

Kokonaismaksukertymä % työtulosta Työntekijän / yrittäjän maksuosuus %
alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
Yksityisten alojen palkansaajat/TyEL 24,40 6,75 8,25
Merenkulkijat/MEL 20,0 6,75 8,25
Kevan jäsenyhteisöt/JuEL 28,35 6,75 8,25
Valtio/JuEL 24,40 6,75 8,25
Ev. lut. kirkko/JuEL 28,96 6,75 8,25
Yrittäjät/YEL 23,1 24,1 25,6
Maatalousyrittäjät ja apurahan saajat/MYEL 13,9/13,4 24,1 25,6

Tarkempia tietoja eri alojen työeläkevakuutusmaksuista löytyy maksusivuilta.

Lue lisää:

Työntekijän palkasta perittäviä lakisääteisiä työeläkemaksuja maksavat sekä yksityisten että julkisten alojen työnantajat ja työntekijät. Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu on eri lakien mukaan sama ikäriippuvainen maksu. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien maksamat eläkemaksut pohjautuvat yrittäjien vakuutettuihin työtuloihin.

Kunakin vuonna eläkkeensaajille maksettavien eläkkeiden kustantamiseen käytetään myös aiempien vuosien maksuista kertyneitä eläkevaroja ja niille saatuja tuottoja sekä Työllisyysrahaston vuosittain työeläkejärjestelmälle maksamaa maksua. Lisäksi valtio kustantaa osittain joidenkin eläkelakien mukaan karttuneita eläkkeitä.

Lue lisää:

Eläkemaksujen maksaminen käytännössä ja maksutason määräytyminen

Työnantajat ilmoittavat työntekijöidensä ansiotiedot eläkevakuuttajalleen ja tilittävät eläkevakuuttajalle sekä työnantajan että työntekijöiden eläkemaksuosuudet. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät huolehtivat itse eläkemaksuistaan maksamalla ne omalle eläkevakuuttajalleen.

Eläkemaksujen perusteet ja vahvistetut eläkemaksuprosentit vaihtelevat työeläkelaeittain. Eri työeläkelakien mukaisten työeläkevakuutusmaksujen tasoon vaikuttavat maksuperusteet valmistellaan ja vahvistetaan kunkin työeläkelain edellyttämin menettelyin. Lopullinen kunkin vuoden tarkka maksukertymä selviää vasta jälkikäteen työnantajien toteutuneiden maksu- ja palkkasummatietojen perusteella.

Yrittäjille ja maatalousyrittäjille vahvistettavat maksuprosentit ovat sidoksissa keskimääräiseen yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksuun. Kevan jäsenyhteisöillä ja valtiolla eläkemaksuprosentit seuraavat myös keskimääräistä TyEL-maksua. Osa Kevan jäsenyhteisöistä maksaa palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi eläkemenoperusteista maksua, jolla katetaan TyEL:n maksutason ja Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kestävän maksutason erotus.

Kansaneläkkeet rahoitetaan verovaroista.

Lisää eri alojen eläkemaksujen määräytymisperusteista löytyy sivuiltamme.

Lue lisää:

Tilastoja/linkkejä liittyen eläkemaksuihin ja eläkkeiden rahoitukseen:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MEERI KESÄLÄ, EEVA POUTIAINEN