Eläkevarat eläkelaitoksissa

Yksityisalojen työeläkelaitosten eläkevarojen määrä vuoden 2016 lopussa oli 117,9 mrd. euroa, joka vastaa noin neljännestä eläkeoikeuksien nykyarvosta. Varoista valtaosa, 93 prosenttia, oli työeläkeyhtiöiden sijoituksissa, lähes kuusi prosenttia eläkesäätiöissä ja -kassoissa ja yksi prosentti Merimieseläkekassassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Eläkelaitosten sijoituskantojen suuruus vaihtelee huomattavasti. Suurimman työeläkeyhtiön sijoitusvarallisuuden arvo oli vuoden 2016 lopussa 42 miljardia euroa ja pienimmän vajaa 3 miljardia euroa. Kaksi suurinta työeläkeytiötä hallitisi noin 72 prosenttia kaikkien työeläkeyhtiöiden sijoituksista. Eläkekassoilla ja eläkesäätiöillä oli sijoitusvarallisuutta yhteensä 6,5 miljardia euroa.

Aiheesta muualla: