Eläkevarat eläkelaitoksissa

Yksityisalojen työeläkelaitosten eläkevarojen määrä vuoden 2017 lopussa oli 125,2 mrd. euroa, joka vastaa yli neljännestä eläkeoikeuksien nykyarvosta. Valtaosa yksityisalojen eläkevaroista eli 93,3 prosenttia oli eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksissa, yhteensä 5,5 prosenttia eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä 1,2 prosenttia Merimieseläkekassassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa. Edeltäviin vuosiin verrattuna nämä osuudet säilyivät lähes ennallaan.

Työeläkevarat 2017

Yksittäisten eläkelaitosten sijoituskantojen suuruudet vaihtelevat huomattavasti. Suurimman työeläkeyhtiön sijoitusvarallisuuden arvo oli vuoden 2017 lopussa 45 miljardia euroa ja kahden pienimmän yhteensä noin 3 miljardia euroa. Kaksi suurinta työeläkeyhtiötä hallitsi noin 72 prosenttia kaikkien työeläkeyhtiöiden sijoituksista. Eläkekassoilla ja eläkesäätiöillä oli sijoitusvarallisuutta kaikkiaan 6,9 miljardia euroa.

Työeläkevakuuttajat TELA ry kokoaa vuosineljänneksittäin päivitettäviä kuvasarjoja, joissa esitetään tarkemmin työeläkesijoitusten kehittymistä lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä. Kuvasarjat kertovat eläkevarojen euromääräisen tilanteen ja myös suhteelliset prosenttiosuudet eläkeyhteisöryhmittäin tarkasteltuina.

Aiheesta muualla: