Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa 61-vuotiaana

Osittainen vanhuuseläke tarjoaa joustavan mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 ikävuoteen ja vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Eläkettä vähennetään pysyvällä varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti. Esimerkiksi kaksi vuotta ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää otettu osittainen vanhuuseläke pienenee 9,6 prosenttia. Vähennys säilyy varhennetussa osuudessa myös vanhuuseläkkeen tai muun eläke-etuuden alkaessa osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen.

Osittainen vanhuuseläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva voi työskennellä sen verran kuin haluaa. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei liity työaika- tai palkkaseurantaa.

Esimerkkilaskelma 2 000 euron tulotasolla

Osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1957
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 63 v 9 kk
 • Palkka 2 000 euroa/kk (netto 1 587 e/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 1 000 euroa/kk
 • Kansaneläkettä vähentävänä otetaan huomioon myös osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys, eli työeläke vähentää kansaneläkettä koko sillä määrällä, joka maksettaisiin ilman varhennusvähennystä
 • Kansaneläke on 18 kk varhennettu ja se on laskettu yksin asuvalle henkilölle.
Palkka osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla 0 1000 2000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 416 416 416
Tulot yhteensä
brutto 416 1416 2416
netto 416 1314 1909
Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen
työeläke 891 935 977
kansaneläke 167 146 127
kokonaiseläke 1058 1081 1104
netto 999 1013 1027
Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä
työeläke 1038 1038 1038
kansaneläke 128 128 128
kokonaiseläke 1166 1166 1166
netto 1065 1065 1065

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
1 000 euroa/kk x 0,5 = 500 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 33 kuukaudelta: 33 x 0,4 % = 13,2 %
500 x  0,132 = 66 euroa/kk
500 – 66,00 = 434 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2018 vahvistetulla elinaikakertoimella (arvio):
434 euroa/kk x 0,95738 = 416 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 000 + 416 euroa/kk = 1 416 euroa/kk (netto 1 314 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 63 v 9 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 000 euroa kk = 500 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 500 euroa/kk x 0,95143 = 476 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 9 kk 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 43 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 416 + 476 + 43 = 935 euroa/kk

Kansaneläke varhennettuna: 146 euroa/kk

Kokonaiseläke 1 081 euroa/kk (netto 1 013 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, työeläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 038 euroa/kk ja varhennettu kansaneläke 128 euroa/kk. Kokonaiseläke olisi 1 166 euroa/kk (netto 1 065 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2017 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu)  ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkkilaskelma 3 000 euron tulotasolla

Osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1957
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 63 v 9 kk
 • Palkka 3 000 euroa/kk (netto 2 169 e/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun asti: 1 500 euroa/kk
Palkka osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla 0 1500 3000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 623 623 623
Tulot yhteensä
brutto 623 2123 3623
netto 623 1761 2545
Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen
brutto 1337 1402 1466
netto 1170 1210 1249
Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä
brutto 1556 1556 1556
netto 1304 1304 1304

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 500 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
1 500 euroa/kk x 0,5 = 750 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 33 kuukaudelta: 33 x 0,4 % = 13,2 %
750 x  0,132 = 99 euroa/kk
750 – 99 = 651 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2018 vahvistetulla elinaikakertoimella (arvio):
651 euroa/kk x 0,95738 = 623 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 500 + 623 euroa/kk = 2 123 euroa/kk (netto 1 761 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 63 v 9 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 500 euroa kk = 750 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 750 euroa/kk x 0,95143 = 714 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 9 kk 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 65 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 623 + 714 + 65 = 1 402 euroa/kk (netto 1 210 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 556 euroa/kk (netto 1 304 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2017 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu)  ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkkilaskelma 4 000 euron tulotasolla

Osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1957
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 63 v 9 kk
 • Palkka 4 000 euroa/kk (netto 2 700 euroa/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 2 000 euroa/kk
Palkka osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla 0 2000 4000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 831 831 831
Tulot yhteensä
brutto 831 2831 4831
netto 831 2185 3164
Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen
brutto 1782 1868 1955
netto 1443 1497 1556
Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä
brutto 2075 2075 2075
netto 1630 1630 1630

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 2 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
2 000 euroa/kk x 0,5 = 1 000 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 33 kuukaudelta: 33 x 0,4 % = 13,2 %
1 000 x  0,132 = 132 euroa/kk
1 000 – 132 = 868 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2018 vahvistetulla elinaikakertoimella (arvio):
868 euroa/kk x 0,95738 = 831 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 2 000 + 831 euroa/kk = 2 831 euroa/kk (netto 2 185 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 63 v 9 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 2 000 euroa kk = 1 000 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 1 000 euroa/kk x 0,95143 = 951 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 9 kk 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 86 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 831 + 951 + 86 = 1 868 euroa/kk (netto 1 497 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 2 075 euroa/kk (netto 1 630 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2017 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–62-vuotiaan maksu)  ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: SUVI RITOLA