Indeksien kehitys 1995–2015

Vuodesta 1996 alkaen 65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien eläkkeitä on tarkistettu eläkeikäisen indeksillä, jonka nimi muuttui vuoden 2005 alusta työeläkeindeksiksi. Asetelmassa on verrattu työeläkeindeksin muutosta jaksolla 1995–2015 eräiden muiden indeksien kehitykseen:

 Nimellisnousu, %  Reaalinousu, %
 Ansiotasoindeksi  91,2  39,5
 Sopimuspalkkaindeksi  58,3  15,4
 Työeläkeindeksi  47,1  7,3
 Täysi kansaneläke  49,9  9,3
 Kuluttajahintaindeksi  37,1  –

Työeläkeindeksi on noussut tarkasteluvälillä nimellisesti 47,1 prosenttia ja reaalisesti 7,3 prosenttia (ks. kuvat).

Eräiden indeksien ja eläkkeiden nimelliskehitys 1995–2015, 1995=100

indeksit nimelliskehitys

Eräiden indeksien ja eläkkeiden reaalikehitys 1995–2015, 1995=100

indeksit reaalikehitys

Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen reaaliarvo on noussut, mutta sen suhteellinen ostovoima verrattuna keskimääräiseen palkansaajaan on laskenut. Jos eläke vuonna 1995 oli 60 prosenttia palkansaajien keskiansiosta, vuonna 2015 osuus oli 46,2 prosenttia (ks. kuva alla).

Työeläkeindeksillä tarkistetun, vuonna1995 alkaneen eläkkeen osuus palkansaajien keskimääräisestä palkkatasosta vuosina 1995–2015

eläke keskipalkasta