Indeksien kehitys 1995–2017

Vuodesta 1996 alkaen 65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien eläkkeitä on tarkistettu eläkeikäisen indeksillä, jonka nimi muuttui vuoden 2005 alusta työeläkeindeksiksi. Asetelmassa on verrattu työeläkeindeksin muutosta jaksolla 1995–2017 eräiden muiden indeksien kehitykseen:

 Nimellisnousu, %  Reaalinousu, %
 Ansiotasoindeksi  93,2  39,4
 Sopimuspalkkaindeksi  58,7  14,5
 Työeläkeindeksi  48,0  6,8
 Täysi kansaneläke  48,0  6,8
 Kuluttajahintaindeksi  38,6  –

Työeläkeindeksi on noussut tarkasteluvälillä nimellisesti 48,0 prosenttia ja reaalisesti 6,8 prosenttia (ks. kuvat).

Eräiden indeksien ja eläkkeiden nimelliskehitys 1995–2017, 1995=100                                       

Eräiden indeksien ja eläkkeiden reaalikehitys 1995–2017, 1995=100                   

Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen reaaliarvo on noussut, mutta sen suhteellinen ostovoima verrattuna keskimääräiseen palkansaajaan on laskenut. Jos eläke vuonna 1995 oli 60 prosenttia palkansaajien keskiansiosta, vuonna 2017 osuus oli 46,0 prosenttia (ks. kuva alla).

Työeläkeindeksillä tarkistetun, vuonna 1995 alkaneen eläkkeen osuus palkansaajien keskimääräisestä palkkatasosta vuosina 1995–2017      

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ