Eläketurvasta säännökset myös maiden välillä liikkuville kansalaisille

Eri maiden välillä liikkuvien henkilöiden oikeuksista sosiaaliturvaan ja maiden vastuusta turvan toteuttamisessa määrätään valtioiden välisellä sosiaaliturvasopimuksella.

Euroopan unionissa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelee asetus 883/2004 sekä täytäntöönpanoasetus 987/2009. Sopimusten ja EU-asetuksen tavoitteena on turvata sosiaaliturvan jatkuvuus maasta toiseen siirryttäessä ja estää tilanteet, joissa henkilöillä olisi kaksinkertainen sosiaaliturva tai kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut

ETA-maissa, Sveitsissä sekä kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan edelleen EU:n vanhojen sosiaaliturva-asetusten (1408/71 ja 574/72) säännöksiä. Suomella on lisäksi kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: