Erityisalojen työeläkevakuuttajat

Maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja merenkulkuhenkilöstön eläketurva on järjestetty omissa eläkelaitoksissaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Mela vakuuttaa viljelijät, kalastajat, poronhoitajat sekä apurahansaajat.

Melassa työeläkevakuutettuja oli vuoden 2017 lopussa 62 190, sisältäen apurahansaajat. Eläkkeensaajia oli noin 117 400 henkilöä. Melan toiminta perustuu erillislakiin (Maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL).

Aiheesta muualla:

Merimieseläkekassa

Merimieseläkekassa MEK on työeläkelaitos, joka huolehtii suomalaisilla ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilla ja jäänmurtajilla työskentelevien merenkulkijoiden eläketurvasta. Eläkekassan toiminnan piiriin kuului vuonna 2017 noin 7 350 merenkulkijaa ja noin 8 300 eläkkeensaajaa.

Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä.

Aiheesta muualla: