Erityisalojen työeläkevakuuttajat

Maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja merenkulkuhenkilöstön eläketurva on järjestetty omissa eläkelaitoksissaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Mela vakuuttaa viljelijät, kalastajat, poronhoitajat sekä apurahansaajat.

Melassa työeläkevakuutettuja oli vuoden 2018 lopussa 60 000, sisältäen apurahansaajat. Eläkkeensaajia oli noin 113 000 henkilöä. Melan toiminta perustuu erillislakiin (Maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL).

Aiheesta muualla:

Merimieseläkekassa

Merimieseläkekassa MEK on työeläkelaitos, joka huolehtii suomalaisilla ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilla ja jäänmurtajilla työskentelevien merenkulkijoiden eläketurvasta. Eläkekassan toiminnan piiriin kuului vuonna 2018 noin 7 000 merenkulkijaa ja noin 8 000 eläkkeensaajaa.

Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä.

Aiheesta muualla:

ETK:n Tilastotietokannasta löytyy lisää tietoa eri työeläketoimijoiden vakuutetuista, eläkkeensaajista, maksutuloista ym. suureista.

Tilastotietokanta