Erityisalojen työeläkevakuuttajat

Maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja merenkulkuhenkilöstön eläketurva on järjestetty omissa eläkelaitoksissaan.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Mela vakuuttaa viljelijät, kalastajat, poronhoitajat sekä apurahansaajat.

Melassa työeläkevakuutettuja oli vuoden 2016 lopussa 65 100, sisältäen apurahansaajat. Eläkkeensaajia oli noin 121 500 henkilöä. Melan toiminta perustuu erillislakiin (Maatalousyrittäjän eläkelaki MYEL).

Aiheesta muualla:

Merimieseläkekassa

Merimieseläkekassa MEK on työeläkelaitos, joka huolehtii suomalaisilla ulkomaanliikenteen kauppa-aluksilla ja jäänmurtajilla työskentelevien merenkulkijoiden eläketurvasta. Eläkekassan toiminnan piiriin kuului vuonna 2016 noin 7 400 merenkulkijaa ja noin 8 400 eläkkeensaajaa.

Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä.

Aiheesta muualla: