Eläkesäätiöt

Eläkesäätiö on yhden tai useamman työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on työeläkkeiden myöntäminen eläkesäätiössä vakuutetuille henkilöille.

Eläkesäätiöt jaetaan A- ja B- sekä AB-säätiöihin sen mukaisesti, järjestävätkö ne vakuutetuilleen ainoastaan lakisääteisen työeläketurvan vai sen lisäksi myös vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Vapaaehtoinen lisäeläketurva on eläkesäätiöissä yksin työnantajan kustantama.

A-eläkesäätiö tarjoaa yksinomaan vapaaehtoista lisäeläketurvaa. B-eläkesäätiössä on järjestetty pelkästään työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva. AB-eläkesäätiössä on TyEL:n mukaisen eläketurvan (B-osasto) lisäksi järjestetty myös vapaaehtoinen lisäeläketurva (A-osasto).

Vuoden 2017 lopussa TyEL-vakuutettuja eläkesäätiön jäseniä oli noin 19 200 henkilöä. Eläkkeensaajia säätiöissä oli noin 20 800 henkilöä. Eläkesäätiöissä vakuutetut muodostavat noin 0,7 prosenttia kaikista työeläkevakuutetuista.

Eläkesäätiöiden lukumäärä on 2000-luvulla vähentynyt 37 säätiöstä 13 säätiöön. Vuonna 2017 eläkevakuutettujen lukumäärä säätiöissä oli noin 15 prosenttia 2000-luvun alun tasosta.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt vuoden 2019 alussa

 • ABB Eläkesäätiö
 • Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
 • Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
 • Kontinon Yhteiseläkesäätiö
 • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
 • Maataloustuottajain Eläkesäätiö
 • Orionin Eläkesäätiö
 • Sandvik Eläkesäätiö
 • Sanoman Eläkesäätiö
 • Telian Eläkesäätiö (1.6.2018 asti Soneran Eläkesäätiö)
 • UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö
 • Yara Suomen Eläkesäätiö
 • Yleisradion Eläkesäätiö

Eläkesäätiön sääntely

Eläkesäätiöön sovelletaan eläkesäätiölakia (1774/1995). Eläkesäätiön perustaminen edellyttää vähintään 300 vakuutettua. Eläkesäätiön säännöissä olevan määräyksen perusteella toimintapiiriin voi kuulua myös tiettyjä muita henkilöitä. Eläkesäätiö on juridisesti itsenäinen yksikkö, jonka hallinnossa työnantaja on edustettuna.

Eläkesäätiötoiminnan harjoittaminen edellyttää, että eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus, ja että säätiö ilmoitetaan säädetyssä ajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin.

Samoin kuin uuden eläkekassan perustaminen, on uuden eläkesäätiön perustaminen mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa katevaroineen ja määrätyn toimintapääoman uuteen eläkekassaan.

Eläkesäätiöyhdistys toimii eläkesäätiöiden ja kassojen edunvalvojana.

Aiheesta muualla: