Eläkesäätiöt

Eläkesäätiö on yhden tai useamman työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on työeläkkeiden myöntäminen eläkesäätiössä vakuutetuille henkilöille.

Eläkesäätiöt jaetaan A- ja B- sekä AB-säätiöihin sen mukaisesti, järjestävätkö ne vakuutetuilleen ainoastaan lakisääteisen työeläketurvan vai sen lisäksi myös vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Vapaaehtoinen lisäeläketurva on eläkesäätiöissä yksin työnantajan kustantama.

A-eläkesäätiö tarjoaa yksinomaan vapaaehtoista lisäeläketurvaa. B-eläkesäätiössä on järjestetty pelkästään työntekijäin eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva. AB-eläkesäätiössä on TyEL:n mukaisen eläketurvan (B-osasto) lisäksi järjestetty myös vapaaehtoinen lisäeläketurva (A-osasto).

Vuoden 2016 lopussa TyEL-vakuutettuja eläkesäätiön jäseniä oli noin 18 600 henkilöä. Eläkkeensaajia säätiöissä oli noin 19 700 henkilöä. Eläkesäätiöissä vakuutetut muodostavat noin 0,7 prosenttia kaikista työeläkevakuutetuista.

Eläkesäätiöiden lukumäärä on 2000-luvulla vähentynyt 37 säätiöstä 13 säätiöön. Vuonna 2016 eläkevakuutettujen lukumäärä säätiöissä oli noin 15 prosenttia 2000-luvun alun tasosta.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavat eläkesäätiöt vuoden 2017 alussa

 • Kymin Eläkesäätiö
 • Sanoman Eläkesäätiö
 • Sandvik Eläkesäätiö
 • Maataloustuottajain Eläkesäätiö
 • Kontinon Yhteiseläkesäätiö
 • Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
 • Yleisradion Eläkesäätiö
 • ABB Eläkesäätiö
 • L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö
 • Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
 • Soneran Eläkesäätiö
 • Yara Suomen Eläkesäätiö
 • Orionin Eläkesäätiö

Eläkesäätiön sääntely

Eläkesäätiöön sovelletaan eläkesäätiölakia (1774/1995). Eläkesäätiön perustaminen edellyttää vähintään 300 vakuutettua. Eläkesäätiön säännöissä olevan määräyksen perusteella toimintapiiriin voi kuulua myös tiettyjä muita henkilöitä. Eläkesäätiö on juridisesti itsenäinen yksikkö, jonka hallinnossa työnantaja on edustettuna.

Eläkesäätiötoiminnan harjoittaminen edellyttää, että eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus, ja että säätiö ilmoitetaan säädetyssä ajassa rekisteröitäväksi eläkesäätiörekisteriin.

Samoin kuin uuden eläkekassan perustaminen, on uuden eläkesäätiön perustaminen mahdollista myös siten, että työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantaja- tai osakaskohtaista TyEL-vakuutuskantaa katevaroineen ja määrätyn toimintapääoman uuteen eläkekassaan.

Eläkesäätiöyhdistys toimii eläkesäätiöiden ja kassojen edunvalvojana.

Aiheesta muualla: