Vuoden 2005 työeläkeuudistus

Elinaikakerroin säätelemään eläkemenoa (ja alkavien eläkkeiden tasoa) sen mukaan miten odotettavissa oleva elinikä muuttuu

Elinaikakerroin on eläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla pyritään pitämään eliniän pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa. Kerroin määräytyy viiden edeltävän vuoden kuolevuustilastojen perusteella lasketun keskimääräisen eliniän pitenemisen perusteella ja se määrätään aina 62-vuotiaiden ikäluokalle.

Elinaikakerrointa sovelletaan vuoden 2005 lainsäädännön mukaan kaikkiin alkaviin vanhuuseläkkeisiin ja leskeneläkkeisiin siinä vaiheessa, kun niitä vähennettäisiin lesken omien eläketulojen perusteella. Elinaikakerroin vaikuttaa ensimmäistä kertaa vuonna 2010 ja se koskee vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneitä.

Lue lisää: