Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "työura"


/

Viisi syytä, miksi työssä käyvillä eläkeläisillä on ikätovereitaan suuremmat eläkkeet

Työtä tekevien eläkeläisten joukko poikkeaa muista eläkeläisistä. Heidän työeläkkeensä ovat keskimäärin 200 €/kk suurempia kuin muiden samanikäisten eläkkeensaajien. Ohessa viisi keskeistä syytä tälle.

(lisää…)


/

Työuran päättyminen työttömyyteen on katkeraa

Vaikuttaa siltä, että työpaikan menetys kymmenien työvuosien jälkeen tarkoittaa käytännössä työuran loppua. Huomio kannattaisikin kääntää työelämään. Vain muuttamalla toimintatapoja ja asenteita työpaikoilla, voivat työurat jatkua ja ihmiset saada kunniakkaan päätöksen työuralleen. Työttömäksi jääminen ennen vanhuuseläkeiän täyttymistä ei sen sijaan ole monellekaan kunniakas päätös, vaan katkera paikka.

(lisää…)


/

Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – ja aikanaan eläkkeellä

Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllisyys ovat kestopuheenaiheita. Usein taustalla on ajatus, että maahanmuuttajien työllistyminen on tärkeää sekä yksilöiden hyvinvoinnin että kansantalouden kannalta. Harva kuitenkaan pohtii asiaa vielä pidemmälle, maahanmuuttajien eläkkeelle siirtymiseen saakka. (lisää…)