Ajankohtaista

 • ETK on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteen. (16.1.2017)
 • Eläke- ja palvelulaitoksia pyydetään toimittamaan tiedot vuoden 2016 osaketuottokertoimen laskentaan viimeistään 24.1.2017. (12.1.2017)
 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen j’ arvon vuodelle 2016 eläkelaitosten antamien arviotietojen perusteella. Arvo on 0,0706. Muistio laskennasta. (9.1.2017)
 • ETK on julkaissut eläkeuudistuksen mukaisia soveltamisohjeita ja päivitettyjä esimerkkejä Työeläkelakipalvelussa. (5.1.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta, jota sovelletaan vuoden 2017 alusta alkaen. Asetuksen sisällöstä on kerrottu tarkemmin Työeläkelakipalvelun uutisessa ja laskentaperusteista on julkaistu muistio sivustomme kohdassa kertoimet ja muistiot. (5.1.2017)
 • Aikataulu kustannustenjakotietojen toimittamiselle vuonna 2017 on julkaistu ETK.fi-sivulla. (3.1.2017)
 • Tiedot vuoden 2017 työeläkevakuutusmaksuista on päivitetty ETK.fi-sivuille sekä Työeläkelakipalvelun aikasarjoihin. (23.12.2016)

Aikaisempia ilmoituksia:

 • ETK on laskenut osaketuottokertoimen j’ arvon vuodelle 2016 TELAn ennakoivan indeksimenetelmän mukaisesti. Arvo on 0,0560. Muistio laskennasta. (2.1.2017)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen kertasuorituskertoimista, joita sovelletaan vuoden 2017 alusta alkaen. Uudet kertasuorituskertoimet on julkaistu Työeläkelakipalvelussa ja kertoimien laskentaperusteet sivustomme kohdassa kertoimet ja muistiot. (7.12.2016)
 • Esitys Työttömyysvakuutusrahaston maksun ennakoiksi vuodelle 2017 on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle vuonna 2017 TVR-maksun ennakoina 69 600 000 euroa/kk. (24.11.2016)
 • STM on vahvistanut 18.11.2016 ETK:n kustannuskertoimet vuodelle 2017: 1e = 0,00041 ja 2e = 0,00047. Muistio 26.10.2016. (24.11.2016)
 • Vuoden 2015 osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauksessa käytettävän kertoimen k laskettu arvo on 0,044968. Alustava muistio kertoimen laskennasta löytyy täältä. (24.11.2016)
 • STM on vahvistanut YEL:n vuoden 2017 valtion osuuden ennakoksi 149 milj. euroa. Tämä summa on valtion vuoden 2017 talousarviossa momentille myönnetty määrä, ja eroaa siksi ETK:n esittämästä ennakon määrästä. Vuoden 2016 YEL:n valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu esitetty määrä 138 milj. euroa. (17.11.2016)
 • STM on vahvistanut VEKL:n vuoden 2017 valtion osuuden ennakoksi 5,9 milj. euroa. (17.11.2016)
 • Muistio täydennyskertoimen ja perustekoron vertailuarvoista 1.1.2017 alkaen on julkaistu. Täydennyskertoimen vertailuarvo on 1,09 % ja perustekoron 4,75 %. (8.11.2016)
 • YEL:n ja VEKL:n valtion osuuden ennakot on esitetty STM:n vahvistettaviksi. YEL:n vuoden 2016 ennakoksi on esitetty 138,0 milj. euroa ja vuoden 2017 ennakoksi 168,6 milj. euroa. VEKL:n valtion osuuden ennakoksi vuodelle 2017 on esitetty 5,9 milj. euroa. (3.11.2016)