Tilannekuvia harmaasta taloudesta

Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaisut uuden tilannekuvan harmaasta taloudesta. Julkaisu Harmaa talous – valvontatilastoja 2015 sisältää eri viranomaisten harmaan talouden torjuntaan liittyviä tilastoja.

Harmaan talouden selvitysyksikkö teki selvityksen työeläkevakuutusmaksuvelasta

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut selvitys työeläkevakuutusmaksuvelasta. Yrityksillä, joilla on työeläkevakuutusmaksuvelkaa, on usein puutteita ja laiminlyöntejä myös muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa. Ne ovat tyypillisesti myös velkaantuneet usean velkojan suuntaan. Tutkitusta yritysjoukosta yli puolella oli vakuutusmaksuvelan lisäksi verovelkaa.