Eläkkeellesiirtymisikä pysynyt ennallaan

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,1-vuotiaana. Luku oli sama myös vuonna 2015. Työeläkkeelle siirtyneiden määrä nousi viime vuonna 76 000 henkilöön, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.

Tilasto yritysten työeläkemaksuista vuonna 2015 julkaistu

Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2015 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, yritysten ja vakuutettujen lukumääristä sekä yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta.