Vanhuuseläkeiät eri maissa

EU15-maissa 65 vuoden eläkeikä on tällä hetkellä varsin yleinen ja useat uusimmista jäsenmaista ovat nostamassa eläkeikiä samalle tasolle reilun kymmenen vuoden kuluessa. Espanja, Tanska, Saksa ja Ranska ovat päättäneet vanhuuseläkeiän nostamisesta 65:stä 67 vuoteen. Britanniassa ja Irlannissa tavoitteeksi on asetettu 68 vuoden ikä. Eläkeiän muutokset ajoittuvat pääosin vuosien 2020 ja 2030 välille.

Suomen lisäksi Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Portugalissa, Kyproksella, Slovakiassa ja Tanskassa eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Isossa-Britanniassa eläkeikää tullaan nostamaan elinajanodote huomioiden. Tshekissä eläkeikä nousee mekaanisesti kahdella kuukaudella joka vuosi ilman ylärajaa.

Vanhuuseläkeikä vuonna 2050

Suo­mes­sa kyt­ken­tä elin­ai­kaan tar­koit­taa sitä, että vuo­teen 2050 men­nes­sä alai­kä­ra­ja on ny­ky­las­kel­mien mu­kaan nouse­mas­sa rei­luun 67 vuo­teen. Tans­kas­sa elä­kei­kä nousee las­kel­mien mu­kaan tuol­loin OECD-mai­den kor­keim­mak­si: 72 vuo­teen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Suomi: 67v 2kk

2

Ruotsi: 61v

3

Norja: 62v

4

Islanti: 67v

5

Tanska: 72v

6

Iso-Britannia: 68v

7

Irlanti: 68v

8

Saksa: 67v

9

Alankomaat: 71v

10

Belgia: 67v

11

Luxembourg: 65v

12

Ranska: 67v

13

Espanja: 67v

14

Portugali: 68v 9kk

15

Italia: 69v 9kk

16

Sveitsi: 65v

17

Itävalta: 65v

18
Tsekki: 67v 10kk
19

Slovakia: 66v 7kk

20

Puola: 67v

21

Liettua: 65v

22

Latvia: 65v

23

Viro: 65v

24

Slovenia: 65v

25

Kroatia: 67v

26

Unkari: 65v

27

Romania: 65v

28

Bulgaria: 65v

29

Kreikka: 70v 10kk

30

Kypros: 68v

31

Malta: 65v

Nykyinen vanhuuseläkeikä (2015)

Katso eri maiden eläkeiät ja päätökset eläkeiän nostamisesta tarkemmin seuraavasta vertailutaulukosta.  Taulukossa on mainittu ensin työeläkeikä, jonka jälkeen kansaneläkeikä, mikäli se poikkeaa edellisestä.  Useissa maissa on lisäksi erilaisia varhaiseläkejärjestelyjä, jolloin eläke voidaan myöntää ennen yleistä vanhuuseläkeikää. Osassa maita varhaiseläke voidaan myöntää vähentämättömänä pitkän vakuutusajan perusteella.

Oikopolut:

Vanhuuseläkeiät eri maissa

Nykyinen eläkeikä (2015)  Tuleva eläkeikä
 EU-maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet/naiset
 Alankomaat  65v3kk  67+ (2024; HE 2021)
 Belgia  65  67 (HE 2030)
 Britannia  65 / 62v4kk  67+ (2028), 68 (2046)
 Bulgaria  64v4kk / 61v4kk  65 (2017) / 63 (2020)
 Espanja  65v3kk  67 (2027)
 Irlanti  66  68 (2028)
 Italia  66v3kk / 63v9kk  67+ (2022)
 Itävalta  65 / 60  65 (2033)
 Kreikka  67  67+ (2021)
 Kroatia  65 / 61v3kk  67 (2038) / 65 (2030); 67 (2038)
 Kypros  65  65+ (2018)
 Latvia  62v6kk  65 (2025)
 Liettua  63v2kk / 61v4kk  65 (2026)
 Luxemburg  65  –
 Malta  62  65 (2027)
 Portugali  66  66+ (2016)
 Puola  65v7kk / 60v7kk  67 (2020) / 67 (2040)
 Ranska  65  67 (2023)
 Romania  65 / 60  65 (2015) /63 (2030)
 Ruotsi  61-67; 65  –
 Saksa  65v3kk  67 (2031)
 Slovakia  62 / 58v3kk-62v  62+ (2017)
 Slovenia  64v6kk  65 (2016)
 Suomi  63-68; 65  65+ (TN 2027)
 Tanska  65; 67  67+ (2022; 2030)
 Tshekki  62v10kk / 58v-62v  67 (2041)
 Unkari  62v6kk  65 (2022)
 Viro  63 / 62v6kk  65 (2026) / 63 (2016); 65 (2026)
Muut maat  Miehet / Naiset Yleinen eläkeikä tai miehet / naiset
 Islanti  67  –
 Norja  62-75; 67  –
 Sveitsi  65 / 64  65 (HE 2020)
 USA  66  67 (2027)
 Kanada  65  67 (2029)
 Japani  61 / 60; 65  65 (2025) / 65 (2030); –

HE = Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma; TN = Työmarkkinaosapuolten neuvottelutulos; + = Elinajanodotteen mukaan nouseva eläkeikä.

NL: Eläkeikää nostetaan aluksi 1kk/vuosi ja v.2015 nopeammin. Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2024 mutta hallitus on esittänyt aikataulun tiukentamista vuoteen 2021.

UK: Naisten eläkeikä nousee 65 vuoteen vuosien 2010 ja 2019 välillä. Vuoteen 2016 saakka naisten eläkeikä nousee 2kk / kalenterikuukausi, jonka jälkeen nopeammin. Yleinen eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2028 mennessä, jonka jälkeen eläkeikään vaikuttaa elinajanodote.

BG: Eläkeikä nousee 4kk/vuosi. 15 vuoden vak.ajalla eläkkeelle voi jäädä vasta 66v4kk iässä.

IT: Julkisella sektorilla naisten eläkeikä on jo 66v3kk Yleinen eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen. Naisten poikkeavat eläkeiät harmonisoidaan vuoteen 2018 mennessä.

AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk/vuosi) 65 vuoteen vuosina 2024-2033.

EL: Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen v.2021.

HR: Naisten eläkeikä nousee 3 kk vuodessa, kunnes se on 65 vuonna 2030.

CY: Eläkkeen saa vähentämättömänä 64v. jos pitkä vakuutusaika. Ikävaatimus nousee 65 vuoteen vuonna 2016.

LV: Eläkeikä nousee 3kk jokaista 9kk kohden, kunnes 65v. vuonna 2025.

LT: Eläkeikä nousee miehillä 2kk/v ja naisilla 4kk/v, kunnes 2026 molempien sukupuolten eläkeikä on 65 vuotta.

MT: Eläkkeen saa pitkän vak.ajan (40v.) perusteella normaalia eläkeikää aiemmin.

PL: Eläkeikää nostetaan 3kk/v. kunnes sekä miehillä että naisilla 67v.

FR: Eläkeeen voi saada vähentämättömänä 61v4kk iässä jos vakuutusaika on täysi (41 v. 3kk.).

SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 61-67v., takuueläke 65v.

DE: Eläkeikä nousee 1kk vuodessa.V.2024 lähtien 2kk/vuosi.

SK: Lapset alentavat tällä hetkellä naisten eläkeikää enintään viidellä vuodella. Kaikille sama elinajanodotteeseen sidottu eläkeikä v.2017. Yli viisilapsisilla naisilla eläkeikä nousee 62 vuoteen 2024.

SI: Naisille voidaan myöntää eläke 62v6kk iässä, jos vak.aikaa on yli 20 vuotta. Ikäraja nousee 65 vuoteen 2020. Tämän lisäksi eläke voidaan myöntää pitkän vak.ajan perusteella aiemmin. Pitkän vak.ajan vaatimus nousee 40 vuoteen ja eläkeikä 60 vuoteen v 2020 mennessä.

FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 63-68v., kansaneläke 65v.

DK: Kansaneläkkeen yleinen eläkeikä 65v. ATP-eläkeikä 67v. Kansaneläkeikä nostetaan 67 vuoteen vuosina 2019-2022. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

CZ: Lapset alentavat eläkeikää. Vuoteen 2041 mennessä eläkeiät harmonisoidaan eikä lapset alenna eläkeikää. Eläkeikää nostetaan 2 kk joka vuosi ilman yläikärajaa.

EE: Naisten eläkeikä nostetaan 63v. vuoteen 2016 mennessä. Tämän jälkeen miesten ja naisten eläkeiät nousevat 65 vuoteen v.2026 mennessä.

NO: Joustava eläkeikä 62-75v. Normaali eläkeikä 67v. Eläkkeen määrän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta sen saa alle 67v. iässä.

CA: Eläkeiän korotus koskee vain kansaneläkettä, joka alkaa nousta v. 2023 lähtien.

US: Eläkeikää nostetaan v.2021 lähtien 2kk/v. vuoteen 2029 saakka.

JP: Kansaneläkeikä 65 v. Työeläkeikä nousee sekä miehillä että naisilla 65 vuoteen v.2013-2030.