Uutta vertailutietoa työuraeläkkeistä

Uutta vertailutietoa työuraeläkkeistä

Euroopan sosiaalivakuuttajien yhteistyöjärjestö (ESIP) julkaisi englanninkielisen raportin raskaita töitä koskevista eläke- ja kuntoutuskäytännöistä.