Tillbaka till Aktuellt
10.4.2024

De nordiska länderna är föregångare när det gäller att införa flexibla pensionsalternativ. Hur ändrar de som tar ut flexibla – ofta partiella – pensioner sitt arbete innan de pensionerar sig helt? Vilka är följderna för målet att förlänga arbetslivet? Välkommen på Pensionsskyddscentralens engelskspråkiga forskningswebbinarium må 22.4.2024 kl. 14.00–15.15.

I Finland, Norge och Sverige är möjligheten att ta ut en del av pensionen helt fristående från anställningsförhållandet. Det går att ta ut partiell eller t.o.m. full pension oberoende av hur mycket man arbetar eller av om man är anställd. Pensionen minskar dock, om man tar ut den före den egentliga pensionsåldern. Önskemålet har ofta varit att flexibel pensionering ska förlänga tiden i arbetslivet.

PSC:s engelskspråkiga forskningswebbinarium fokuserar på erfarenheter från Finland och Norge. Betyder flexibel pensionering att man går delvis i pension, dvs. kombinerar deltidsarbete och pension? Vilka följder har flexibel pensionering för målet att förlänga arbetslivet?

Forskningswebbinariet ordnas måndagen 22.4.2024 kl. 14.00–15.15 på Teams.

Presentationer:

  • Ilari Ilmakunnas, Pensionsskyddscentralen: Working before and after drawing partial old-age pension in Finland
  • Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning, Norge: Combining Work and Pension in Norway: practices and motivations

Kommentar:

  • Johannes Rausch, Munich Research Institute for the Economics of Aging and SHARE analyses (MEA), Tyskland

Moderator

  • Aart-Jan Riekhoff (Pensionsskyddscentralen)

Diskussion

Anmäl dig till webbinariet via Webropol . Efter anmälan får du en bekräftelse och en kalenderreservation per e-post.

Varmt välkommen!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.