Tillbaka till Aktuellt
23.4.2021
Pensionsskyddscentralen Forskningswebbinarium 10.5.2021

Kan alla klara sig på sin pension, om allas arbetsliv inte förlängs? Blir det svårare att arbeta vidare i slutet av yrkesbanan för dem som behöver vårda närstående? Vilken betydelse har familjeförhållandena för ekonomin under tiden som pensionär? På PSC:s forskningswebbinarium måndagen 10.5 behandlas ett färskt specialnummer om pensionsforskning.

Pensionsreformer som gjorts i många länder lyfter fram nya frågor om jämlikhet och pensioner. Individens möjlighet att arbeta och yrkesbanans längd påverkar pensionens storlek starkare än förr. Frivilligt pensionssparande har också fått större betydelse för individens pension i många länder. Samtidigt är arbetslivet, arbetsmarknaden och också familjelivet stadda i förändring.

Dessa förändringar som överlappar och stärker varandra kan leda till problem med jämlikheten i fråga om tillräckliga pensioner och pensioneringstidpunkterna. Måste vi i framtiden satsa mera på minimipensionerna och en politik som bekämpar fattigdom? Kan alla klara sig på sin pension, om allas arbetsliv inte förlängs? Hur påverkas möjligheterna att arbeta vidare i slutet av yrkesbanan för dem som behöver vårda närstående?  Vilken betydelse har instabila yrkesbanor och familjeförhållandena för ekonomin under tiden som pensionär?

Pensionsskyddscentralen bjuder in forskare, sakkunniga och beslutsfattare till ett gemensamt webbinarium för att diskutera dessa aktuella frågor. På webbinariet sammanfattas de centrala resultaten i det färska specialnumret av tidskriften Social Policy & Administration  och diskuterar deras bidrag till en framtida utveckling av pensionssystemen. Artiklarna i tidskriften erbjuder jämförande forskningsresultat om olika europeiska länder och deras pensionssystem.

Webbinariet går på engelska och ordnas i Teams måndagen 10.5 klockan 14.00-15.15 (EET).

Inequalities in pensions and retirement
– Life courses and pension systems in comparative perspective

 • Kati Kuitto (PSC)Susan Kuivalainen (PSC) & Katja Möhring (University of Mannheim):
  Opening words – Life-courses and pension systems in comparative perspective
 • Bernhard Ebbinghaus (University of Oxford):
  Inequalities and poverty risks in old age across Europe: The double‐edged income effect of pension systems
 • Kati Kuitto (PSC):
  Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers (with Jan Helmdag)
 • Katja Möhring (University of Mannheim):
  The consequences of non‐standard working and marital biographies for old age income in Europe: Contrasting the individual and the household perspective
 • Ariane Bertogg (University of Konstanz):
  Work–family balance in the second half of life: Caregivers’ decisions regarding retirement and working time reduction in Europe (with Tiziana Nazio and Susanne Strauss)
 • Aart-Jan Riekhoff (PSC):
  Pension reforms, the generational welfare contract and preferences for pro‐old welfare policies in Europe

Kommentatorer

Anmäl dig via Webropol och delta på Teams

Anmäl dig till webbinariet via Webropol.

Forskningswebbinariet ordnas på distans på Microsoft Teams .  
Teams-länken skickas till de anmälda närmare webbinarietidpunkten.

Ny webbinarserie för pensionsforskare och beslutsfattare

Pensionsskyddscentralen har i vår inlett en ny serie forskningswebbinarier som hålls på engelska. Webbinarierna är riktade till forskare, sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsområdet. På dem presenteras de senaste forskningsrönen om aktuella ämnen som rör utmaningarna för och utvecklingen av pensionssystemen.

Med våra internationella webbinarier vill vi befrämja diskussionen om utmaningarna som pensionssystemen och pensionsskyddet står inför såväl i Finland som i andra länder. Webbinarierna är öppna för alla. Välkommen med!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.