Tillbaka till Aktuellt
18.8.2021

På PSC:s nästa forskningswebbinarium diskuteras hur yrkesbanorna ter sig i forskningens ljus. Är arbetslivets och yrkesbanornas utveckling och framtid så instabil som det påstås? Delta i forskningswebbinariet måndagen 13.9.

Att yrkesbanorna splittras och blir instabila diskuteras ständigt i offentligheten såväl hos oss som i andra länder. Globaliseringen, digitaliseringen, de ekonomiska kriserna och avregleringen av arbetsmarknaden tros skaka om det traditionella mönstret för yrkeslivet. Behöver man alltså oroa sig för yrkesbanornas utveckling?

I ljuset av forskningsrön ser instabiliteten ut att vara en myt. På vårt nästa webbinarium berättar forskarna om nya forskningsrön om stabiliteten i yrkesbanorna. Samtidigt tas det upp vilken betydelse stabila yrkesbanor har för pensionerna. Till slut diskuteras om de sociala trygghetssystemen och pensionssystemen borde balansera instabila yrkesbanor, och hur i så fall.

Program må 13.9.2021 kl. 14–15.15 (Teams)

Satu Ojala, universitetslektor, Tammerfors universitet:
Employment careers in Finland: Stable for most, weaker among women and low educated.

Zachary Van Winkle, biträdande professor, Sciences Po, Paris:
The complexity of employment life courses across 20th century Europe

Aart-Jan Riekhoff, specialforskare, PSC
Is career instability good or bad for the development of your earnings? A Finnish cross-cohort analysis.

Kommentator:

Pasi Moisio, forskningsprofessor, THL, ordförande för kommittén för social trygghet.

Anmäl dig via Webropol och delta på Teams

Anmäl dig till webbinariet på Webropol.

Forskningswebbinariet ordnas på distans med hjälp av applikationen Microsoft Teams.Teams-länken skickas till de anmälda närmare webbinarietidpunkten.

Ny webbinarserie för pensionsforskare och beslutsfattare

Pensionsskyddscentralen inledde i våras en ny serie forskningswebbinarier. Webbinarierna är riktade till forskare, sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsområdet. I dem presenteras de senaste forskningsrönen om aktuella ämnen som rör utmaningarna för och utvecklingen av pensionssystemen.

Webbinarierna är öppna för alla. Välkommen med!

Läs mer:

PSC:s forskningsseminarier

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.