Tillbaka till Aktuellt
17.5.2019
Mies katsoo auton taustapeilistä

Seminariet i juni behandlar pensionsreformernas verkningsfullhet. Vilka incitament har senarelagt pensionsövergångarna i Finland och Storbritannien? Vilka metoder har däremot visat sig verkningslösa? Gästtalare är bland annat Ricky Kanabar från Baths universitet.

De senaste årtiondena har pensionsreformerna med syftet att förlänga tiden i arbetslivet varit många. Ofta har pensionssystemen ändrats så att det ska löna sig att arbeta längre, men vilka metoder har fungerat och varför?

Under seminariet i juni får vi höra färska forskningsresultat om pensionsreformernas verkningsfullhet i Finland och Storbritannien.

Ricky Kanabar, biträdande professor vid Baths universitet, berättar hur britternas planer på pensionering ändrades i och med höjningen av pensionsåldern. Under seminariet presenteras också resultat från en bred finländsk uppföljande studie om pensionsintentioner.

  • Jon Gruber (MIT), Ohto Kanninen (PT), Satu Nivalainen (ETK), Terhi Ravaska (PT), Roope Uusitalo (HY): The effect of relabeling and Incentives on Retirement: Evidence from a 2005 Finnish Pension Reform
  • Ricky Kanabar (University of Bath): The effect of an increased UK State Pension Age on expected working life of employees
  • Satu Nivalainen (ETK): From plans to action: From plans to actions? Retirement thoughts, intentions and actual retirement: An eight-year follow-up of the Finnish Quality of Working Life Survey

Kommentator under seminariet är FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

Seminariet How pension reforms change retirement behaviour – lessons from Finland and U.K.
hålls på Pensionsskyddscentralen
tisdagen 11.6.2019 kl. 13.30-15.45
Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Anmäl dig till seminariet på Webropol
Seminariespråket är engelska. Det går också att delta via Skype.

Läs mer om forskningsseminarierna (på finska)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.