Tillbaka till Aktuellt
23.5.2022

Hur mycket har den faktiska pensionsåldern stigit i Finland och det övriga Norden? Hur påverkar utbildningsnivån arbetslivslängden i olika länder i Europa? Nya forskningsresultat får du höra på vårt engelskspråkiga webbinarium 7.6.2022 kl. 14.00-15.15.

I en stor del av länderna i Europa är den genomsnittliga åldern då människor går i pension eller lämnar arbetsmarknaden lägre än den officiella pensionsåldern. Åldern då man lämnar arbetsmarknaden och slutar arbeta är också olika i olika länder. Också inom ett och samma land finns det skillnader i olika gruppers möjligheter att fortsätta sin yrkesbana.

På webbinariet presenterar vi två nya undersökningar som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. I den första jämfördes i vilken ålder människor i de nordiska länderna och Estland gick i pension eller slutade arbeta åren 2007–2020. I den andra jämfördes åldrarna för utträde från arbetsmarknaden efter utbildningsnivå i 16 europeiska länder åren 2003–2020.

På webbinariet diskuterar vi jämförelsen mellan länderna och hur kunskapen om olika faktorer kring utträdet från arbetsmarknaden kan fungera som stöd för beslutsfattandet.

Forskningswebbinarium tisdagen 7.6.2022 kl. 14.00–15.15 finsk tid. (Teams)

Program

Anföranden

Kommentarer

  • Kristoffer Lundberg, ordförande, undergrupp för indikatorer, kommittén för socialt skydd, EU; Socialdepartementet
  • Saana Siekkinen, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet på Webropol.  Deltagarna får en Teams-länk till webbinariet i förväg.

Välkommen!

Sidan uppdaterad 1.6.2022 kl. 17:23 – Kristoffer Lundbergs titel uppdaterad

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.