Tillbaka till Aktuellt
29.3.2021
Pensionsskyddscentralen Forskningswebbinarium 19.4.2021

Flexibla pensionsformer och pensionsåldrar blir allmännare ute i världen. Vem använder sig av flexibiliteten, varför och vilken nytta får de av den? PSC:s forskningswebbinarium presenterar nya forskningsresultat om erfarenheterna i Finland och andra länder måndagen den 19 april.

I många länder utvecklas pensionssystemen i riktning mot flexibla pensionsförmåner, som stöder målet att förlänga arbetsliven. I samband med Finlands pensionsreform år 2017 introducerade den partiella förtida ålderspensionen, som gör det möjligt för äldre att mer flexibelt kombinera arbete och partiell pension.

I PSC:s nästa forskningswebbinarium granskas vilken betydelse partiella pensionsformer har för arbetsliven och välbefinnandet. Vem drar nytta av flexibiliteten?

Webbinariet går på engelska och ordnas i Teams måndagen den 19 april klockan 14.00-15.30.

Talare på webbinariet

Satu Nivalainen (Pensionsskyddscentralen): 
Does shorter expected longevity result in early claiming of partial old-age pension? 

Isabel Baumann (Zurich University of Applied Sciences, Schweiz): 
Studying flexible retirement and health: challenges and insights from an international comparison   

Kommentator:
Hans Dubois (Eurofound, Irland)

Ny webbinarserie för pensionsforskare och beslutsfattare

Pensionsskyddscentralen inleder en ny engelskspråkig serie av forskningswebbinarier. Webbinarierna är riktade till forskare, sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsområdet. I dem presenteras de senaste forskningsrönen om aktuella ämnen som rör utmaningarna för och utvecklingen av pensionssystemen.  

Med våra internationella webbinarier vill vi befrämja diskussionen om utmaningarna som pensionssystemen och pensionsskyddet står inför såväl i Finland som i andra länder. Webbinarierna är öppna för alla. Välkommen med!

Anmäl dig via Webropol, delta via Teams

Anmäl dig till webbinariet i Webropol.

Forskningswebbinariet ordnas på distans med hjälp av applikationen Microsoft Teams

Du får en länk till Teams-webbinariet efter att du anmält dig i Webropol.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.