Tillbaka till Aktuellt
28.8.2023

Att lämna arbetslivet och gå i pension är ett stort steg i livet. Vilka slags faktorer påverkar pensionsövergången då man frågar pensionärerna själva? Under Pensionsskyddscentralens forskningsseminarium 18.9.2023 presenteras de första resultaten av enkäten Från arbete till pension.

Nationalekonom Sanna Tenhunen från Pensionsskyddscentralen berättar om undersökningen som publiceras i mitten av september. I den har personer som gått i pension under åren 2019–2021 tillfrågats om sina upplevelser om

  • sitt tidigare arbetes meningsfullhet
  • sina arbetsförhållanden och förändringar i arbetet
  • stämningen på arbetsplatsen och arbetsgivares inställning
  • sociala och hälsorelaterade faktorer och deras samband med pensioneringen.

Dessutom får vi under seminariet höra preliminära resultat av de undersökningar som gjorts på basis av enkäten. Resultaten presenteras av Harri Hellstén från Företagarna i Finland, Ville Kopra från Akava och Jenni Pääkkönen från finansministeriet.

Forskningsseminariet måndagen 18.9.2023 kl. 13–14.30 på Tankehörnans Fönster, Universitetsgatan 4, Helsingfors, eller på nätet via online-stream. Seminariet hålls på finska.

Program

Presentationer 

Sanna Tenhunen, PSC: : Työ, terveys ja sosiaaliset suhteet ja niiden yhteys vanhuuseläkkeelle siirtymiseen (Arbete, hälsa, sociala relationer och deras samband med pensionering)

Framtida forskningsteman:

Anu Polvinen, PSC: Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kiinnostus työskentelyyn eläkkeen ohella (Ålderspensionerades intresse för arbete under pensionen)

Satu Nivalainen, PSC:  Kannustimien merkitystyössä jatkamisessa ja eläkkeelle siirtymisessä (Incitaments betydelse för fortsatt arbete respektive pensionering)

Liisa-Maria Palomäki, PSC: Eläkkeelle siirtyneiden muutos elämänlaadussa (Förändringar i livskvalitet hos pensionerade)

Kommentarer och diskussion

Harri Hellstén, Finlands Företagare

Ville Kopra, Akava

Jenni Pääkkönen, Finansministeriet


Anmäl dig till seminariet via Webropol.

Efter att du anmält dig får du per e-post en bekräftelse och en kalenderreservation. Varmt välkommen! 


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.