Tillbaka till Aktuellt
21.2.2022

Hur utvecklas fattigdomen bland pensionärer i relation till andra åldersgrupper? Varför är fattigdomsrisken större för kvinnor än män? Vilken roll spelar olika inkomstkällor för hur pensionärer upplever sin ekonomi? Kom med för att höra mer om och diskutera den nya bilden av fattigdom på vårt forskningswebbinarium måndagen 14.3.

Vi studerar fattigdomen i ljuset av ny forskning som bygger på jämförande EU-SILC-material. Temat kommenteras av OECD:s pensionsexpert Wouter De Tavernier.

– Pensionsskyddscentralens (PSC) tre färska jämförande undersökningar erbjuder nya infallsvinklar på fattigdomen bland äldre. Samtidigt preciserar vi bilden av de faktorer som påverkar det ekonomiska välbefinnandet, säger specialforskare Kati Kuitto på PSC, som organiserar webbinariet.

Webbinariets program och tidsschema

Må 14.3.2022 kl. 14.00-15.15

  • Ilari Ilmakunnas (PSC) 
    How do different poverty thresholds affect the picture of poverty trends in the older population?

Kommentator

Forskningswebbinariet hålls på engelska och ordnas genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Anmäl dig till webbinariet här.

Välkommen med!

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.