Tillbaka till Aktuellt
18.4.2024

Hur har finländarnas arbetslivslängd förändrats under de senaste decennierna? Hur har lättföretagares yrkesbanor, inkomster och intjänade pension utvecklats? På Pensionsskyddscentralens forskningsseminarium måndagen 13.5.2024 diskuteras ny banbrytande forskning om hur arbetet och yrkesbanorna förändras.

Det har redan länge varit ett viktigt mål i samhället att få människorna att arbeta längre. Hur många gör det? Hur många har inte hängt med? Kommer unga generationer att ha längre eller kortare yrkesbanor än de äldre? Pensionsskyddscentralen har tagit fram mätare med vilka man har studerat arbetslivslängdens utveckling i olika befolkningsgrupper.

En ny form för arbete, att arbeta som lättföretagare, spritt sig snabbt under de senaste åren. Frågan om lättföretagarna är företagare eller anställda har väckt debatt. Deras pension och sociala trygghet har också diskuterats. I maj publicerar Pensionsskyddscentralen en undersökning där lättföretagarnas yrkesbanor, inkomstutveckling och intjäning av pension har studerats för förstagången. 

Välkommen på Pensionsskyddscentralens forskningsseminarium måndagen 13.5 kl. 13–14.30 på Tankehörnan vid Helsingfors universitet (Universitetsgatan 4, Helsingfors) eller på streamen. Seminariet hålls på finska.

Anföranden

  • Noora Järnefelt, Pensionsskyddscentralen: Työurien pituus ja kehitys eri väestöryhmissä
  • Susanna Sten-Gahmberg, Pensionsskyddscentralen: Kevytyrittäjien työurat ja tulokehitys

Kommentar

  • Merja Kauhanen, LABORE

Paneldebatt

  • Petri Graeffe, Uusi työ ry
  • Aicha Manai, Startup Refugees
  • Heikki Räisänen, arbets- och näringsministeriet
  • Liisa Siika-aho, social- och hälsovårdsministeriet

Konferencier Elina Päivinen, Pensionsskyddscentralen

Anmäl dig till seminariet via Webropol

Efter anmälan får du en bekräftelse och en kalenderreservation per e-post. Streamlänken skickas före seminariet.

Välkommen!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.