Tillbaka till Aktuellt
15.10.2021

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan? Delta i ett webbinarium måndagen 8.11.

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan? Delta i ett webbinarium måndagen 8.11.

PSC:s forskningswebbinarium presenterar situationen i Norden närmare och söker orsaker till trenderna. Kan det skönjas betydliga förändringar i den psykiska hälsan hos befolkningen i de nordiska länderna? Och hur påverkas utvecklingen av förändringarna i arbetslivet och kriterierna för beviljande av förmåner?

Kom med och diskutera temat måndagen 8.11.2021 kl. 14-15.15 finsk tid. Webbinariet hålls på engelska.

Program

  • Mikko Laaksonen, specialforskare (PSC):
    Trends in mental health-related work disability: Finnish experiences
  • Ulrik Lidwall, analytiker (Försäkringskassan, Ruotsi): Long-term sick leave and work disability in Sweden – Trends and challenges with focus on mental disorders
  • Ida E. H. Madsen, specialforskare (NFA, Danmark):
    Working conditions, mental health and disability in Denmark: interrelations and developments over time   
  • Kommentator:
    Jan Schugk, överläkare (Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma)

Anmäl dig via Webropol och delta på Teams

Anmäl dig till webbinariet via Webropol .

Forskningswebbinariet ordnas på distans genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Webbinarieserie för forskare och beslutsfattare

Webbinarierna är riktade till forskare, sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsområdet. I dem presenteras de senaste forskningsrönen om aktuella ämnen som rör utmaningarna för och utvecklingen av pensionssystemen.

Webbinarierna är öppna för alla. Välkommen med!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.