Tillbaka till Aktuellt
15.10.2021

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan? Delta i ett webbinarium måndagen 8.11.

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till arbetsoförmåga såväl i Finland som i det övriga Norden. Vilka skillnader finns det, vad har vi gemensamt och vad kan vi lära av varandra för att stödja den psykiska hälsan och arbetsförmågan? Delta i ett webbinarium måndagen 8.11.

PSC:s forskningswebbinarium presenterar situationen i Norden närmare och söker orsaker till trenderna. Kan det skönjas betydliga förändringar i den psykiska hälsan hos befolkningen i de nordiska länderna? Och hur påverkas utvecklingen av förändringarna i arbetslivet och kriterierna för beviljande av förmåner?

Kom med och diskutera temat måndagen 8.11.2021 kl. 14-15.15 finsk tid. Webbinariet hålls på engelska.

Program

  • Mikko Laaksonen, specialforskare (PSC):
    Trends in mental health-related work disability: Finnish experiences
  • Ulrik Lidwall, analytiker (Försäkringskassan, Ruotsi): Long-term sick leave and work disability in Sweden – Trends and challenges with focus on mental disorders
  • Ida E. H. Madsen, specialforskare (NFA, Danmark):
    Working conditions, mental health and disability in Denmark: interrelations and developments over time   
  • Kommentator:
    Jan Schugk, överläkare (Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma)

Anmäl dig via Webropol och delta på Teams

Anmäl dig till webbinariet via Webropol .

Forskningswebbinariet ordnas på distans genom Microsoft Teams. Vi skickar Teams-länken till de anmälda närmare tidpunkten för infon.

Webbinarieserie för forskare och beslutsfattare

Webbinarierna är riktade till forskare, sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsområdet. I dem presenteras de senaste forskningsrönen om aktuella ämnen som rör utmaningarna för och utvecklingen av pensionssystemen.

Webbinarierna är öppna för alla. Välkommen med!