Tillbaka till Aktuellt
28.4.2022

Hur förhåller sig arbetsgivarna till anställda som fyllt 55? Och hur ser arbetsgivarna på målet att förlänga arbetslivet? Hur stöds längre yrkesbanor på arbetsplatserna och hurdana skillnader finns det mellan olika branscher? På forskningsseminariet måndagen 16.5.2022 besvaras frågorna.

Arbetsgivarna spelar en betydande roll för förlängningen av arbetslivet, men än så länge vet man endast litet om deras åsikter. Enligt en ny undersökning har arbetsgivarnas inställning till äldre anställda blivit positivare. Nästan tre av fyra arbetsgivaren anser att det går att arbeta till 65 års ålder med de flesta uppgifter på arbetsplatsen. En majoritet av arbetsgivarna tror ändå inte att arbetslivslängden kommer att öka på deras egen arbetsplats. 

På Pensionsskyddscentralens och SustAgeable-konsortiet, som finansieras av Rådet för strategisk forskning, diskuteras forskningsresultat som bygger på en enkät bland arbetsgivarna år 2021.  

Forskningsseminarium måndagen 16.5.2022 kl. 13.00-14.15 i Tankehörnan, Universitetsgatan 4, Helsingfors, eller på nätet 

 
Seminariets program 

Seminariet öppnas  

Susan Kuivalainen, Pensionsskyddscentralen, direktör för programmet DEMOGRAPHY och Maria Vaalavuo, Åbo universitet och THL, direktör för konsortiet SustAgeable.  

Del 1: Förlängning av arbetslivet, pensionsreformer och arbetsgivarnas åsikter 

Inledning Noora Järnefelt, Pensionsskyddscentralen 

Paneldebatt 

Del 2: Arbetsgivarnas uppfattningar om anställda i åldern 55+ och åtgärder som stöder arbetsförmågan 

Inledning Noora Järnefelt, Pensionsskyddscentralen 

Paneldebatt 

 I panelen deltar Juha Antila, FFC, Harri Hellstén, Företagarna i Finland, Elina Pylkkänen, Arbets- och näringsministeriet, Paula Varpomaa, Teknologiindustrin, Katja Veirto, Elo 

Konferencier är Elina Päivinen, Pensionsskyddscentralen. 
Du kan delta i seminariet antingen på plats i Tankehörnan eller genom att följa strömningen på nätet.  
Anmäl dig på Webropol senast 4.5.2022. Du får en länk till evenemanget efter anmälan.

Anmäl dig till seminariet

Varmt välkommen! 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.