Tillbaka till Aktuellt
5.9.2022

Finländarna arbetar nu klart oftare ända fram till ålderspensioneringen än förr. I vilka grupper har yrkesbanorna förlängts efter 2005 års pensionsreform? Vilka grupper pensionerar sig senare nu?

Majoriteten av ålderspensionärerna anser att de klarar sig bra ekonomiskt. Men finns det pensionärsgrupper som har utdragna ekonomiska svårigheter och varför i så fall?

På Pensionsskyddscentralens seminarium 26.9.2022 presenteras och diskuteras två nya undersökningar.

Nationalekonomen Satu Nivalainen har forskat i socioekonomiska skillnader i övergångarna i ålderspension och arbetslivslängden åren 2006–2017.

Specialforskare Liisa-Maria Palomäki och hennes kolleger har i sin tur utrett om ålderspensionärernas upplevelser av sin ekonomi har förändrats mellan åren 2017 och 2020.

Forskningsseminariet måndagen 26.9.2022 kl. 14–15 på Tankehörnan, Universitetsgatan 4, Helsingfors, eller på nätet

Anföranden:

Satu Nivalainen Sosioekonomiset erot: vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja työurat 2006–2017

Liisa-Maria Palomäki: Seurantatutkimus vanhuuseläkeläisten toimeentulokokemuksista 2017–2020  

Kommentarer:

Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik, Helsingfors universitet.

Niku Määttänen, professor i ekonomi, Helsingfors universitet.

Du kan delta i seminariet antingen på plats i Tankehörnan eller genom att följa strömningen på nätet.

Anmäl dig på Webropol senast 22.9. Du får en deltagarlänk till din e-post fredagen 23.9.

Seminariet strömmas här

Varmt välkommen!

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.