Tillbaka till Aktuellt
21.9.2021

Vårt nästa forskningswebbinarium tar itu med aktuella frågor kring arbetsförmåga och arbetsoförmåga. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att främja sysselsättningen bland personer med partiell arbetsförmåga? Hur ofta leder en partiellt nedsatt arbetsförmåga till sjukpensionering, och hur stor effekt har rehabilitering? Delta i webbinariet tisdagen 12.10.

PSC:s webbinarium erbjuder än en gång aktuell diskussion mellan sakkunniga inom området.

Programmet ti 12.10.2021 kl. 13-15 (Teams)

Paus

  • Pasi Pyöriä (Tammerfors universitet): Ajaako näköalattomuus miehiä työkyvyttömyyteen?
  • Anu Polvinen (PSC): Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
  • Mikko Laaksonen (PSC): Kuntoutuksen ennakkopäätökset ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Anmäl dig via Webropol och delta på Teams

Anmäl dig till webbinariet via Webropol

Forskningswebbinariet ordnas på distans med hjälp av applikationen Microsoft Teams.Teams-länken skickas till de anmälda närmare webbinarietidpunkten.

Välkommen med!

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.