Tillbaka till Aktuellt
13.1.2020

På årets första forskningsseminarium presenterar toppexperter från OECD den färska Pensions at a Glance-rapporten och dess resultat beträffande Finland.  I diskussionen deltar bl.a. direktören för pensionsärenden Hervé Boulhol.  På seminariet presenteras också ny internationell forskning i pensionsreformernas och yrkesbanornas inverkan på pensionsskyddet.

Pensionsskyddscentralens forskningsseminarier får en ståtlig start när internationella toppexperter inom pensionsområdet kommer till Finland för att presentera OECD:s färska Pensions at a Glance-rapport tisdagen 4.2.    

Den omfattande rapporten publicerades på senhösten och innehåller en internationell granskning av hur tillräckligt pensionsskyddet är, hur det är uppbyggt och hur hållbart det är.  Den fokuserar särskilt på utmaningar som gäller pensionsskyddet för personer med atypiska anställningar.  

På seminariedagen publiceras en sammanfattning med rubriken How does Finland compare, som säkert kommer att sätta fart på diskussionen. Det är första gången en sådan landsanalys publiceras. I den sammanfattas smärtpunkterna och resurserna hos pensionsskyddet i Finland jämfört med övriga OECD-länder.   

Seminariet kulminerar i en paneldiskussion med direktören för pensionsfrågor Hervé Boulhol (OECD), verkställande direktör Suvi-Anne Siimes (TELA), redaktör Teemu Muhonen (Helsingin Sanomat), nationalekonom Ilkka Kaukoranta (FFC), avdelningschef Hannu Ijäs (SHM) och ordförande Elisa Gebhard (Allianssi) som deltagare.  

– Det är fint att få inleda ett nytt decennium av forskningsseminarier med ett så intressant program. Jag tror att diskussionen blir livlig, säger Susan Kuivalainen, chef för Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning.  

Utmaningarna för pensionsreformer i Europa

Forskningsseminariet inleds med ett anförande av Karl Hinrics, professor i socialpolitik vid Bremens universitet, som behandlar utmaningarna och riktningen för pensionsreformer som nyligen gjorts i Europa.   

Det andra anförandet hålls av Bernhard Ebbinghaus, professor i socialpolitik vid Oxfords universitet. Han talar om hur skillnader i yrkesbanorna reflekteras i hur man klarar sig ekonomiskt som pensionär.  

Pension reforms, non-standard work and life course inequalities in the OECD
ti 4.2.2020 kl. 9.00 –13.00 
på Pensionsskyddscentralen, Bokhållargatan 3, Helsingfors

Seminariet hålls på engelska.  Det är också möjligt att delta via Skype.  Anmäl dig genast, för antalet platser är begränsat.  

Bekanta dig med seminarieprogrammet och anmäl dig senast 29.1.

Närmare:
Specialforskare Kati Kuitto, tfn 029 411 2479, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.