Forskning i arbetslivslängden och dess utveckling

Yrkesbanans längd, dess placering i tiden och inkomsterna under den aktiva tiden påverkar pensionens nivå. Arbetslivslängden har också konsekvenser för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. De samhällspolitiska målen att förlänga arbetslivet ökar behovet av forskningsbaserad kunskap om ämnet.

Vi undersöker yrkesbanornas längd och förvärvsinkomsterna under dem. Föremål för forskningen är arbetsförhållandena, yrkesbanans stabilitet och pensionsplanerna hos olika löntagargrupper. Yrkesbanorna studeras såväl i deras slutskede som i deras början och mitt. Med hjälp av olika scenarier analyseras också yrkesbanornas utveckling på medellång sikt.

Det kan finnas avbrott i yrkesbanan av olika orsaker, t.ex. arbetslöshetsperioder, studier eller familjeledigheter. Information om hur allmänna oavlönade perioder är och hur de fördelas på olika befolkningsgrupper samt information om yrkesbanan efter avbrotten är viktig med tanke på såväl pensionsskyddet som sysselsättningen.

Forskningen i arbetslivslängden grundar sig huvudsakligen på nationellt material, men internationella jämförelser ger perspektiv på bedömningen av hur stora skillnader det finns t.ex. mellan könen eller olika socioekonomiska grupper.