Pro gradu-pris för avhandling om pensioner

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Ansökan om pro gradu-priset

För närvarande tar vi emot förslag om kandidater för 2019 års Pro gradu-pris. Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen.

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst under år 2019. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare. Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.

Förslaget ska formuleras fritt och den färdiga avhandlingen och bedömningsutlåtandena om den ska fogas till förslaget som pdf-bilagor samt kontaktuppgifterna till priskandidaten. Ansökningar om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 1.3.2020. Mottagaren offentliggörs i maj.

Tidigare års pristagare

Pro gradu-priset för år 2018

Priset för år 2018 tilldelades 30.5.2019 Natalia Edelmann, Tammerfors universitet.

Edelmann studerade i sin pro gradu-avhandling de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder. Avhandlingsämnet är aktuellt och utmanade och det har omsorgsfullt förankrats i den samhälleliga och vetenskapliga debatten.

Läs mer:

Etk.fi-nyhet: Pro gradu-priset till Natalia Edelmann

Länk:

Edelmanns pro gradu-avhandling i Tammerfors universitets publikationsarkiv

Pro gradu-priset för år 2017

Priset för år 2017 tilldelades 30.5.2018 Piia Vehkoja, Helsingfors universitet.

I Piia Vehkojas pro gradu-avhandling i ämnet samhällspolitik vid Helsingfors universitet studeras Europeiska unionens linjedragningar och verksamhet inom pensionspolitik.

Läs mer:

Nyhet på etk.fi på finska om prismottagaren

Länk:

Vehkojas pro gradu-avhandling i Helsingfors universitets biblioteks databas