Pro gradu-pris för avhandling om pensioner

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst året innan. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Ansökan om pro gradu-priset

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare.

Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.

Förslaget ska formuleras fritt och den färdiga avhandlingen och bedömningsutlåtandena om den ska fogas till förslaget. Förslaget och bilagorna lämnas in per e-post till tutkimus(at)etk.fi.

Ansökningarna om pro gradu-priset för år 2017 ska lämnas in senast 15.3.2018.

Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen.

Pristagaren för år 2017 offentliggörs i maj.

 

Närmare:
Forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen