Pro gradu-pris för avhandling om pensioner

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling som handlar om pensionsskyddet. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Priset är värt 2 000 euro.

Avsikten med belöningen är att uppmuntra studerande att välja teman som anknyter till pensioner och främja undervisning och forskning kring pensioner vid universiteten.

Ansökan om pro gradu-priset

Priset kan ges till en avhandling som handlar om pensionsskyddet och som har godkänts vid vilket finländskt universitet som helst året innan. Avhandlingar inom t.ex. historia, matematik, juridik, socialpolitik, sociologi, ekonomi, statistik, försäkringsvetenskap, kommunikation eller demografi kan belönas.

Handledare och granskare av pro gradu-avhandlingar kan föreslå pristagare. Den som skrivit en avhandling kan också själv föreslå sitt arbete.

Förslaget ska formuleras fritt och den färdiga avhandlingen och bedömningsutlåtandena om den ska fogas till förslaget som pdf-bilagor samt kontaktuppgifterna till priskandidaten.

Ansökningstiden har gått ut. Mottagaren offentliggörs i maj. Beslutet om vem som får priset fattas av en grupp som utsetts av Pensionsskyddscentralen.

Pro gradu-priset för år 2018

Priset för år 2018 tilldelades Natalia Edelmann, Tammerfors universitet.

I sin pro gradu-avhandling studerar Natalia Edelmann de faktorer som påverkar hur arbetspensionsrehabiliteringen lyckas med statistiska metoder.

Läs mer:

Nyhet på etk.fi

Länk:

Natalia Edelmanns pro gradu-avhandling i Tammerfors universitets publikationsarkiv

Närmare:
Forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen