Juridik

Rådgivning

Registertjänster

Planering

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Juha Knuuti

Specialsakkunnig
Exempelkalkyler
029 411 2659

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219

Forskning

Utländska pensionsärenden

Övervakning av försäkringen