Sakkunniga

Ta kontakt med Pensionsskyddscentralens specialister. Av kontaktuppgifterna framgår också deras anvarsområden.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Registertjänster

Planering

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219

Forskning