Sakkunniga

Ta kontakt med Pensionsskyddscentralens specialister. Av kontaktuppgifterna framgår också deras anvarsområden.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Juridik

Minna Levander

Utvecklingschef
Pensionsskyddet i internationella situationer
029 411 2356 /050 401 8902

Karoliina Nurmi

Utvecklingschef, enhetschef
Försäkring av utlandsarbete
029 411 2357 / 050 406 4808

Rådgivning

Registertjänster

Planering

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219

Forskning

Utländska pensionsärenden

Övervakning av försäkringen