Tillbaka till Aktuellt
8.4.2020

Psykisk ohälsa gick för första gången förbi sjukdomar i rörelseorganen som allmännaste orsak till sjukpensionering. Antalet pensioner som beviljades till följd av psykisk ohälsa vände och började öka tydligt år 2016. Speciellt unga kvinnor och kvinnor nära pensionsåldern har under de senaste åren allt oftare pensionerats på grund av depression.

De nya sjukpensionstagarnas antal vände och började öka år 2018, efter tio år av en positiv utveckling. I fjol började nära 20 300 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna, vilket är något mer än år 2018.

Ökningen har skett främst bland pensionerna som beviljas på grund av psykisk ohälsa, vars antal vände och började öka kraftigt redan år 2016. I fjol steg pensionerna som beviljades på grund av psykisk ohälsa (33 %) för första gången förbi sjukdomarna i rörelseorganen (31 %) som den allmännaste orsaken till sjukpensionering.

– Det här kan ses som en historisk förändring. Antalet pensioner som beviljas på grund av psykisk ohälsa har ökat 25 procent från år 2016, berättar Tiina Palotie-Heino, chef för statistikenheten vid Pensionsskyddscentralen.

Sjukpensionerade efter sjukdomshuvudgrupp

Två tredjedelar av de nypensionerade för depression var kvinnor

Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år. Lite fler kvinnor (54 %) än män pensionerades. Skillnaden accentueras när man granskar de som pensionerades för psykisk ohälsa. Av dem var tre av fem kvinnor.

Den största enskilda orsaken till pensionering på grund av psykisk ohälsa har redan länge varit depression. I fjol sjukpensionerades 3 862 personer på grund av depression, en tredjedel mer än år 2015.

Under de senaste åren har pensioner på grund av depression bland kvinnor under 35 års ålder och över 60 års ålder ökat väsentligt. Länge var detta vanligast bland kvinnor i åldern 45–59 år.

Överlag ser depression ut att vara vanligare bland kvinnor: två av tre som pensionerades år 2019 på grund av depression var kvinnor. Deras genomsnittsålder var 47 år.

– I nästan alla åldersgrupper var antalet kvinnor som sjukpensionerades på grund av depression det dubbla jämfört med män, berättar Palotie-Heino.

Sjukpensionstagarnas antal totalt 134 000

Vid utgången av år 2019 fick 134 000 personer sjukpension enligt arbetspensionslagarna, vilket är nära 5 000 färre än året innan. Sjukpensionstagarnas antal har på tio år sjunkit nära 40 procent.

Den allmännaste orsaken till sjukpension är psykisk ohälsa (43 %). Därpå följer sjukdomar i rörelseorganen (25 %).

Pensionering på grund av psykisk ohälsa sker vid en yngre ålder än genomsnittligt, och en återgång till arbetslivet är även ovanligare jämfört med andra sjukdomsgrupper.

–  Den största delen av sjukpensionerna bland de under 35 års ålder beviljas på grund av psykisk ohälsa. Bland äldre arbetstagare däremot accentueras sjukdomar i rörelseorganen, preciserar Palotie-Heino.

Arbetspensionstagare i Finland (Julkari)

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Bild: Katri Lehtola

Meddelandet korrigerats 21.4.2020 klockan 16.00: I det första citatet stod det felaktigt att antalet pensioner som beviljats på grund av psykisk ohälsa ökat 20 procent från år 2016. Det rätta procenttalet är 25 procent.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.