Tillbaka till Aktuellt
16.11.2023
Keski-ikäinen mies selaa tablettitietokonetta.
Foto: Katri Lehtola

Hälften av dem som nyligen gått i ålderspension från arbete är intresserade av att arbeta. Enligt Pensionsskyddscentralens (PSC) enkätundersökning har de flesta som arbetat efter pensioneringen fortsatt hos samma arbetsgivare och i likadana uppgifter som förut. I allmänhet arbetar de oregelbundet och sporadiskt.

En tredjedel av dem som åren 2019–2021 gick i ålderspension från lönearbete arbetar eller har arbetat efter pensioneringen. Ytterligare 16 procent skulle vilja arbeta.

Många som nyligen gått i pension från arbete upplever sin hälsa och arbetsförmåga som tillräckligt bra för att kunna fortsätta arbeta. Utöver en god arbetsförmåga är positiva erfarenheter av arbete och uppskattning av äldre medarbetares kompetens faktorer som uppmuntrar ålderspensionärer att arbeta. Pensionerade män arbetar oftare än kvinnor.

 – Ålderspensionärer förvärvsarbetar ofta oregelbundet och sporadiskt. Pensionärer som är intresserade av att arbeta vill också huvudsakligen arbeta då och då. Många betonade uttryckligen flexibiliteten och frivilligheten i arbetet, säger specialforskare Anu Polvinen på Pensionsskyddscentralen.

Bildens data i en tillgänglig Excel-fil

Fortsätter ofta hos samma arbetsgivare och i likadana uppgifter

Mer än hälften av dem som arbetat som pensionärer uppger att de arbetat hos samma arbetsgivare och i likadana uppgifter som före pensioneringen. Av dem som bytt arbetsgivare uppger lite mer än hälften att de fortsatt med likadana uppgifter. En dryg tiondel av dem som gått i pension från anställningar har arbetat som företagare efter pensioneringen.

Yrken som ofta nämns i sammanhanget är t.ex. närvårdare, sjukskötare eller hälsovårdare, lärare, barnträdgårdslärare, barnskötare, konsult, försäljare och chaufför.

 – Pensionärer verkar arbeta inom branscher som kräver sakkunskap eller lider av brist på arbetskraft, säger Polvinen.

Något intressant att göra och en känsla av att behövas

Största delen av dem som vill arbeta vill det för att få något intressant att göra, en känsla av att behövas och sociala kontakter.

Också ekonomiska skäl ligger bakom många pensionärers arbetsvillighet. Två tredjedelar av dem som vill arbeta vill göra det för att få extra inkomst. En tredjedel uppger däremot ekonomiska svårigheter som orsak. Ungefär hälften uppger att de ville arbeta för att tjäna in mer pension.

Bildens data i en tillgänglig Excel-fil

Många upplever att det inte finns lämpligt arbete att få

Hälften av dem som gått i ålderspension från arbete arbetar inte och vill inte heller göra det. De vanligaste orsakerna till att inte arbeta som pensionär är att man vill njuta av pensionärstillvaron och anser att man har jobbat tillräckligt länge.

Däremot upplever hälften av de pensionärer som vill jobba att lämpligt arbete inte finns att få, och ca 40 procent anser att de inte blir anställda på grund av åldern.

– Ålderspensionärer är kunnig och flexibel arbetskraft. Därför skulle det vara viktigt att arbetsgivare oftare såg arbetsvilliga pensionärer som potentiell arbetskraft. Dessutom borde man mera föra fram de psykosociala och ekonomiska fördelarna med att arbeta som pensionär, säger Polvinen.

Nästan 3 400 personer som gått i ålderspension från lönearbete under åren 2019‒2021 svarade på enkätundersökningen.

Forskningspublikationen: Työnteko vanhuuseläkkeellä – Kyselytutkimus palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle vuosina 2019–2021 siirtyneille

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.