Pensionsskyddscentralens publiceringskalender för statistik år 2020

Datum Titel
21.1.2020 Arbetspensionstagare december 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
28.1.2020 Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2019 | Statistikens hemsida
28.1.2020 Sjukpensionsavgöranden 2019 | Statistikens hemsida
6.2.2020 Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2019 | Statistikens hemsida
19.2.2020 Arbetspensionstagare januari 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
20.2.2020 Företagens arbetspensionsavgifter 2018 | Statistikens hemsida
27.2.2020 Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2019 | Statistikens hemsida
27.2.2020 Nypensionerade med arbetspension 2019, förhandsuppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
18.3.2020 Arbetspensionstagare februari 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
26.3.2020 Genomsnittlig totalpension 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
26.3.2020 Statistik över pensionstagarna i Finland 2019, regionala uppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
26.3.2020 De totala pensionsutgifterna 2019, förhandsuppgifter | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
31.3.2020 Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2019 | Statistikens hemsida
8.4.2020 Nypensionerade med sjukpension 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
17.4.2020 Arbetspensionstagare mars 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
April FöPL-arbetsinkomster 2019 | Statistikens hemsida
Maj Arbetspensionstagare april 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Juni Fickstatistik 2020 | Statistikens hemsida
Juni Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2019 | Statistikens hemsida
Juni Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019 | Statistikens hemsida
Juni Arbetspensionsrehabilitering 2019 | Statistikens hemsida
Juni Arbetspensionstagare maj 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Juli Arbetspensionstagare juni 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Augusti Arbetspensionstagare i Finland 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Augusti Arbetspensionstagare juli 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
September Arbetspensionstagare augusti 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
September Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Oktober Arbetspensionstagare september 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Oktober De totala pensionsutgifterna 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
Oktober Arbetspensionsrehabilitering 2020, halvårsstatistik | Statistikens hemsida
Oktober Kostnadsfördelnings siffror | Statistikens hemsida
Oktober Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2019 | Statistikens hemsida
November Arbetspensionstagare october 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
November Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2019 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik
December Arbetspensionstagare november 2020 | Statistikens hemsida Finlands officiella statistik

Finlands officiella statistik Finlands officiella statistik