Pensionsskyddscentralens publiceringskalender för statistik år 2018

Publikation Datum
Arbetspensionstagare i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionstagare december 2017 17.1.2018
Arbetspensionstagare januari 2018 20.2.2018
Nypensionerade med arbetspension 2017 28.2.2018
Arbetspensiontagare februari 2018 21.3.2018
Nypensionerade med sjukpension 2017 mars
Arbetspensionstagare mars 2018 april
Arbetspensionstagare april 2018 maj
Arbetspensionstagare i Finland 2017 juni
Arbetspensionstagare maj 2018 juni
Arbetspensionstagare juni 2018 juli
Arbetspensionstagare juli 2018 augusti
Arbetspensionstagare augusti 2018 september
Arbetspensionstagare september 2018 oktober
Arbetspensionstagare oktober 2018 november
Arbetspensionstagare november 2018 december
Statistik över pensionstagarna i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Genomsnittlig totalpension 2017 vecka 13
Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun 2017 vecka 13
Statistik över pensionstagarna i Finland 2017 oktober
De totala pensionsutgifterna i Finland, FOS
Presentation av statistiken
De totala pensionsutgifterna 2017, förhandsuppgifter vecka 13
De totala pensionsutgifterna 2017 oktober
Arbetspensionsansökningar
Presentation av statistiken
Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2017 31.1.2018
Sjukpensionsavgöranden 2017 31.1.2018
Förväntad pensioneringsålder
Presentation av statistiken
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2017 28.2.2018
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland 2017, publikation april
Arbetspensionsförsäkrade i Finland, FOS
Presentation av statistiken
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2017 december
Arbetspensionsrehabilitering
Presentation av statistiken
Arbetspensionsrehabilitering 2017, preliminära uppgifter april
Arbetspensionsrehabilitering 2017 juni
Arbetspensionsrehabilitering år 2017, publikation september
Arbetspensionsrehabilitering 2018, halvårsstatistik november
Finansiell statistik
Presentation av statistiken
Företagens arbetspensionsavgifter 2016 17.1.2018
Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2017 juni
Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 juni
Statistikuppgifter om arbetspensionsanstalternas verksamhet år 2017 september
Kostnadsfördelningssiffror år 2017 oktober
Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet oktober
Finansiering av arbetspensionerna 2017 december
Övrig statistik
FöPL-arbetsinkomster 2017 april
Den partiella förtida ålderspensionen 2017 april
Övriga publikationer
Fickstatistik 2018 maj

FOS = Finlands officiella statistik
svt_merkki_harmaa