Nya pensionsslag

Flest 62-åringar bland dem som får partiell ålderspension

Personer som fick partiell förtida ålderspension och deras medelpension €/mån 31.12.2018, pensionens nivå 50 %

I slutet av år 2018 fick 18 700 personer partiell ålderspension. Majoriteten bland pensionstagarna, 10 800, var män. Antalet personer som fick partiell ålderspension var störst bland 62-åringarna (födda 1956). Partiell ålderspension betaldes till sammanlagt 8 200 av dem.

Nästan 90 procent av dem som får partiell ålderspension har valt att ta ut 50 procent av sin intjänade pension. Dessa pensioner uppgick i genomsnitt 790 €/mån (median 710 €/mån). 2 300 personer har valt att ta ut 25 procent av sin intjänade pension. Deras pensioner uppgick i genomsnitt till 420 €/mån (median 380 €/mån).

Pensionernas storleksfördelning är kraftigt skev i fråga om både kön och ålder. Män med en pension på 50 procent fick i genomsnitt 880 €/mån, medan kvinnor fick 660 €/mån. Den partiella ålderspensionen var också desto större, ju äldre pensionstagaren var. I åldersgrupperna 63–68 år bland män och 65–68 år bland kvinnor översteg den genomsnittliga pensionen på 50 procents nivå 900 euro i månaden.

Läs mer:

Arbetslivspension har beviljats 27 personer

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på 38 år i an-strängande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började våren 2018.

Läget 31.12.2018

Avgörande har träffats i 76 fall:

27 sökande har beviljats arbetslivspension:

  • 21 personers pension började under år 2018. En av dem är kvinna.
  • 6 personer har fått ett beviljande förhandsbeslut. Pensionerna börjar år 2019.
  • 5 arbetslivspensioner är i kraft.
  • 16 arbetslivspensioner har upphört.

12 sökande har beviljats ålderspension.

6 sökande har beviljats full sjukpension.

31 ansökningar har avslagits:

  • 16 avslag: arbetet har inte varit tillräckligt ansträngande och slitsamt
  • 13 avslag: inget pensionsgrundande arbete eller annan juridisk orsak
  • 2 avslag: annan orsak
  • Två som har fått avslag har fått ett beviljande förhandsbeslut om partiell sjukpension.


Den genomsnittliga arbetslivspensionen år 2018 var 1 978 €/mån.

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

Tidigare publiceringar

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARI KANNISTO