Nya pensionsslag och pensionsreformen

Var tionde väljer partiell ålderspension vid 61 års ålder

Vid utgången av år 2019 fanns 24 600 löpande partiella ålderspensioner, varav 55 procent betalades till män. Nästan 90 procent hade valt att ta ut 50 procent av pensionen, och den var då i genomsnitt 800 €/mån och medianen nära 720 €/mån. Vid utgången av fjolåret betalades pensionen med 25 procent till 3 200 personer. Dessa pensioner uppgick i genomsnitt till 420 €/mån (medianpensionen 370 €/mån).

Nästan var tionde av dem som fyllt 61 år har ansökt om partiell ålderspension. Två av tre av dem som valt partiell ålderspension arbetade på den privata sektorn. Den största delen av dem som tagit ut partiell ålderspension fortsatte arbeta.

Läs mer:

Arbetslivspension 2018–2019

2018 2019
Sökande 101 111
Inledda pensioner 21 27
   – Medelpension €/mån 1 870 2 081
Pensionstagare 31.12. 5 15

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: JARI KANNISTO