Forskning i pensionsskyddets tillräcklighet

Pensionsskyddet har som mål att trygga en tillräcklig inkomst för pensionstagarna. Forskningens uppgift är att erbjuda mångsidig och aktuell information om pensionärernas ekonomi och dess utveckling.

Pensionärernas ekonomi och dess utveckling studeras på sådana sätt som beaktar betydelsen av de disponibla inkomsterna, individernas egna erfarenheter samt konsumtionen och sparandet. Pensionärernas ekonomi jämförs med hela befolkningens och de förvärvsarbetandes ekonomi och med deras egna inkomster före pensioneringen.

I studierna beaktas att pensionstagarna skiljer sig från den övriga befolkningen bland annat i fråga om totalinkomststrukturen, hushållets storlek och konsumtionsvanorna. Pensionstagarna är också en heterogen grupp. Det finns pensionstagare som har det väl ställt ekonomiskt, liksom det finns medelinkomsttagare och låginkomsttagare.

För att kunna förutse de internationella förändringstrenderna inom pensionsområdet följer och analyserar vi pensionsskyddets och pensionspolitikens utveckling i andra länder.