Statistik

Rss-link

Uppgifterna i serien Statistik bygger huvudsakligen på registeruppgifter och statistikmaterial som uppkommer när pensionsskyddet verkställs och som upprätthålls av Pensionsskyddscentralen.  Det är karaktäristiskt för publikationerna i serien att de utkommer regelbundet.  I samarbete med andra inrättningar ger Pensionsskyddscentralen också ut gemensam statistik som ingår i Finlands officiella statistik.

Här hittar du publikationerna fr.o.m. statistikåret 2014 – alla statistikpublikationer i elektronisk form finns på Julkari.

Fickstatistik