Forskning i pensionssystemets ekonomiska hållbarhet

Det är mycket viktigt att följa hur pensionssystemets utgifter och pensionsavgifterna utvecklas, ur såväl den ekonomiska som den sociala och den politiska hållbarhetens perspektiv. Pensionsskyddscentralen producerar regelbundet prognoser om pensionsutgifternas, -avgifternas och -förmånernas framtida utveckling. I analyserna beaktas bland annat hur förändringar i sysselsättningen och pensioneringsåldern påverkar utgifternas och avgifternas utveckling.

Vid bedömningen av pensionssystemets ekonomiska hållbarhet betraktas pensionssystemet som en del av inkomstöverföringssystemet mellan olika åldersgrupper och den offentliga ekonomins hållbarhet. I forskningen bedöms förändringarna av olika åldersgruppers konsumtion och utbud av arbete i förhållande till ändringar av beskattningen och pensionsskyddet. Som en del av hållbarhetsanalysen producerar vi information om olika helhetsekonomiska störningars kort- och långsiktiga följder för pensionssystemet.