Forskningssamarbete

Aktivt forskningssamarbete är en viktig del av forskningen.

Pensionsskyddscentralen bedriver forskningssamarbete med forskningsinstitut, sakkunniginstitut och universitet. Genom samarbetet kompletterar vi vår egen forskning och främjar forskning i pensionsskyddet på annat håll.

Formerna för forskningssamarbetet är gemensamma projekt, finansiering av forskning och överlåtelse av material.