Arbetspensionstagare i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2018

Publikationen innehåller uppgifter om arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland. Uppgifterna täcker hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata och den offentliga sektorn.