Arbetspensionstagare i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

Publikationen innehåller uppgifter om arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland. Uppgifterna täcker hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata och den offentliga sektorn.

Texten i kapitel 2.2 har korrigerats 3.7.2019

Hemsida för statistiken: Arbetspensionstagare i Finland