Pensionsskyddscentralens statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas tillhandahåller centrala tidsserier om den statistik som PSC producerar. Tidsserierna är längre än i motsvarande statistikpublikationer, och de innehåller delvis mer detaljerade uppgifter, t.ex. specifikation enligt arbetspensionslag.

Databasen möjliggör en flexibel vidare användning av uppgifterna. Med hjälp av den kan man välja en del av statistiktabellen eller rita en bild enligt eget val och flytta den via klippbordet till andra program.

Läs mer:

Uppdatering av statistikdatabasen

Statistikdatabasens statistikuppgifter uppdateras enligt publiceringstidpunkterna som finns i publiceringskalendern för statistik på Etk.fi. Publiceringskalendern innehåller det innevarande årets statistikpubliceringar och deras planerade tidpunkter.

Läs mer:

Statistiken i databasen är i huvudsak årsstatistik och i databasen presenteras de slutliga statistikuppgifterna; preliminära är närmast statistiken över arbetspensionsfinansieringen för det innevarande året. Datainnehållet uppdateras och utvidgas kontinuerligt.

Om användningen av statistikdatabasen

Databasen fungerar till största delar på tre språk: finska, svenska och engelska.

Statistikdatabasen fungerar bäst med Internet Explorer 11, Google Chrome och Mozilla Firefox. I Internet Explorer 11 ska Enterprise Mode vara valt (aktivera Enterprise Mode i Tools-menyn).

Databasen är gjord med PX-Web-tekniken. Databasen tillhandahåller inte tills vidare statistikuppgifter via ett öppet gränssnitt (PX-Web API).

Vid användning av statiskmaterialet ska Pensionsskyddscentralen nämnas som källa.

Creative Commons-licens
Pensionsskyddscentralens statistikdatabas är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0).

 

SAKKUNNIG PÅ OMRÅDET: TUULA KYYRÄ, ARJA KIVINEN