Kontaktuppgifter

Våra sakkunniga svarar gärna på frågor. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@etk.fi.

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Vi tar gärna emot respons på våra webbsidor.